News

Mancozeb may be banned soon

Mancozeb may be banned soon

Wine grape growers and viticulturists need to take note that the European Union (EU) is expected to ban the use of fungicides containing Mancozeb soon, and that wines will most likely be tested for maximum residue levels (MRLs) from the 2021 harvest. The World Trade...
Mancozeb may be banned soon

Mancozeb dalk eersdaags verban

Wyndruifprodusente en wingerdboukundiges moet hulself daarvan vergewis dat die Europese Unie (EU) eersdaags nie meer die gebruik van swamdoders wat Mancozeb bevat sal toelaat nie, en dat wyne waarskynlik vanaf die 2021-oes vir maksimum residuvlakke (MRL’e) getoets sal...
Kry jou wingerdspan reg vir somer

Kry jou wingerdspan reg vir somer

Wyndruifprodusente kan nou hul wingerdspanne inskryf vir ʼn Vinpro-opleidingsessie gemik op somerpraktyke in die aanloop tot parstyd. Die praktiese halfdagsessies word op die plaas self aangebied vir nie meer as 15 persone nie. “Die someropleiding behandel die basiese...
Kry jou wingerdspan reg vir somer

Get your vineyard team ready for summer

Wine grape producers can now enter their vineyard teams for a Vinpro training session aimed at summer practices in the run-up to harvesting. The practical half-day sessions are held on the farm for no more than 15 persons. “The summer training includes the basic...
Vinpro Annual Report 2020: Touch & Change

Vinpro Annual Report 2020: Touch & Change

The Vinpro team worked hard at shifting perceptions and behaviour to effect positive change in businesses, communities, the industry and policy environment in the 2019/20 financial year – especially in the context of the Covid-19 pandemic. This according to Vinpro...
Vinpro Annual Report 2020: Touch & Change

Vinpro Jaarverslag 2020: “Touch & Change”

Die Vinpro-span het in die 2019/20 finansiële jaar hard daaraan gewerk om persepsies en gedrag te skuif om positiewe verandering in besighede, gemeenskappe, die industrie en beleidsomgewing te bewerkstellig – veral gegewe die Covid-19 pandemie. Dít volgens...