News

SA wine grape harvest nearing its end

SA wine grape harvest nearing its end

After a long and drawn-out harvest time, many wine grape producers can finally take a breather, while others still wait patiently for their last grapes to reach optimal ripeness. “It’s safe to say that in a normal year, most producers have finished harvesting by the...
SA wine grape harvest nearing its end

SA wyndruifoes staan einde se kant toe

Na ʼn lang en uitgerekte parstyd kan heelwat produsente uiteindelik asem skep, terwyl ander nog geduldig wag vir hul laaste druiwe om optimale rypheid te bereik. “Dis veilig om te sê dat die meeste produsente in ʼn normale jaar teen begin April klaar gepars is, hoewel...
5 QUESTIONS WITH… Dewaldt Heyns, Saronsberg Cellar

5 QUESTIONS WITH… Dewaldt Heyns, Saronsberg Cellar

We chat with one of our members each month about their business, what makes them lie awake at night and what gives them hope. Saronsberg’s cellar master Dewaldt Heyns tells how they survived Covid-19 by streamlining their processes, while still protecting their...
5 QUESTIONS WITH… Dewaldt Heyns, Saronsberg Cellar

5 VRAE MET … Dewaldt Heyns, Saronsberg

Ons gesels elke maand met een van ons lede oor hul besigheid, wat hulle laat wakker lê en wat hulle hoop gee. Saronsberg se keldermeester Dewaldt Heyns vertel hoe hulle Covid-19 oorleef het deur hul prosesse meer vaartbelyn te maak, maar steeds hul handelsmerk ten...