News

Uncover the benefits of cover crops

Uncover the benefits of cover crops

As wine grape producers will be sowing their cover crops for the upcoming season this month, we uncover the value of using cover crops in vineyards and share tips and findings of cover crop demonstrations from Vinpro’s Gen-Z Vineyard Project. “The use of cover crops...
Uncover the benefits of cover crops

Ontdek die voordele van dekgewasse

Terwyl wyndruifprodusente hierdie maand hul dekgewasse vir die komende seisoen saai, kyk ons na die waarde van dekgewasse in die wingerd en deel wenke en bevindinge van Vinpro se Gen-Z Wingerdprojek dekgewasdemonstrasies. “Die gebruik van dekgewasse is ‘n...
Vinpro pruning courses are under way

Vinpro pruning courses are under way

If you can hold pruning shears, you can prune, right? Not quite! Vinpro’s Training Division can hone your vineyard team’s skills by sharing best pruning practices with them through practical training on your farm. Book a half-day training session on your farm for...
Vinpro pruning courses are under way

Vinpro snoei-opleiding is op dreef

As jy ‘n snoeiskêr kan vashou, kan jy snoei, nie waar nie? Nie heeltemal nie! Vinpro se Opleidingsafdeling kan jou span se vaardighede opskerp deur beste snoeipraktyke met hulle te deel tydens praktiese opleiding op die plaas.  Bespreek ‘n halfdag...