News

Nuwe Streekswingerboukundige vir Vinpro

Nuwe Streekswingerboukundige vir Vinpro

Nuwe Streekswingerboukundige vir Vinpro Vinpro is opgewonde om die aanstelling van Gert Engelbrecht as die nuwe Streekswingerdboukundige vir die Stellenbosch- en Kaapse Suidkus-streke aan te kondig. Gert is sedert 2013 deel van die Vinpro-familie waar hy as konsultant...
Nuwe Streekswingerboukundige vir Vinpro

New Regional Viticulturist for Vinpro

New Regional Viticulturist for Vinpro Vinpro is pleased to announce the appointment of Gert Engelbrecht as the new Regional Viticulturist for the Stellenbosch & Cape South Coast regions. Gert has been part of the Vinpro family since 2013 serving as consultant for...
Tegniese Wenke Tydens Oorstromings

Tegniese Wenke Tydens Oorstromings

Onlangse oorstromings het verwoesting gesaai in sommige van ons wynboustreke, spesifiek vir daardie wingerde wat op of naby rivieroewers geleë is. Oorstromings langs die nie-standhoudende strome wat selde groot volumes water sien, was eiesoortig in vergelyking met...
Tegniese Wenke Tydens Oorstromings

Flooding Technical Tips

Recent flooding events have wreaked havoc in some of our wine-growing regions, specifically for those vineyards located on or near riverbanks. Flooding along the non-perennial streams that rarely see large volumes of water was unique compared to similar events early...
Vinpro welcomes new board member

Vinpro welcomes new board member

The South African wine industry body, Vinpro, has welcomed Stephan van Zyl as a new board member for the Northern Cape region. Stephan’s roots lie in Groblershoop where he also attended school. After school, he enrolled at Stellenbosch University where he...
Vinpro welcomes new board member

Vinpro verwelkom nuwe direksielid

Die Suid-Afrikaanse wynbedryfliggaam, Vinpro, het Stephan van Zyl as nuwe direksielid vir die Noordkaap-streek verwelkom. Stephan se wortels lê in Groblershoop, waar hy ook op skool was. Ná skool is hy na die Universiteit Stellenbosch waar hy in 1991 sy B.Com in...