News

Kennisgewing: Ombud vir Verbruikersgoedere en Dienste

Notification: Consumer Goods and Services Ombud

The Consumer Goods and Services Ombud (CGSO) has recently conducted market research, after which several wineries have been identified as not participating. A general communique has been shared, including the CGSO Code of Conduct and Application Form. Find more detail...
B-BSEB wenke: Gesamentlike aandeelhouding in druiwevoorsiening

B-BBEE tips: Joint shareholding in grape supply

When applying for development funding, companies with full or partial black ownership should be mindful of certain due diligence considerations, especially when it comes to the complex issue of joint shareholding in grape supply. Vinpro enterprise development manager...
5 VRAE MET … Alvi van der Merwe, Alvi’s Drift

5 VRAE MET … Alvi van der Merwe, Alvi’s Drift

Ons gesels elke maand met ʼn kelder oor hul onderneming, wat hulle laat wakker lê en wat hulle hoop gee. “Waag dit om getrou te wees aan jouself, die mense en die land, en laat alles beter na vir die volgende generasie. Dit sal vrugte afwerp vir geslagte vorentoe,” sê...