News

Hoe vind jy die regte SEB-vennoot?

Hoe vind jy die regte SEB-vennoot?

Om ʼn besigheidsooreenkoms met die regte vennoot te sluit, is soos om in die huwelik met die regte lewensmaat te tree. Daarom is dit belangrik vir besighede om hul huiswerk deeglik te doen voordat ʼn ooreenkoms gesluit word. Des te meer wanneer hierdie ooreenkoms met ʼn...
How do you find the right BEE partner?

How do you find the right BEE partner?

To enter into a business agreement with the right partner is like marrying the right person. It is therefore important for businesses to do their homework properly before signing that contract. Even more so when this agreement is with a black economic empowerment...