News

Wynbedryf adviseer oor AgriSEB-kodes

Wynbedryf adviseer oor AgriSEB-kodes

Die wynbedryf en ander landboukommoditeite het in Februarie met die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling se AgriSEB Handvesraad ontmoet om aanbevelings rondom praktiese toepaslikheid van die 2017 gewysigde AgriSEB-kodes te deel. Die...
Wynbedryf adviseer oor AgriSEB-kodes

Wine industry advises on AgriBEE Codes

The wine industry and other agricultural commodities met with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development’s AgriBEE Charter Council in February to share recommendations on the practical application of the 2017 revised AgriBEE Codes. The briefing...
Vinpro trains your vineyard team

Vinpro trains your vineyard team

It’s time to enter your vineyard teams for Vinpro’s comprehensive series of training courses, which will be held in the respective wine grape growing areas from May to September 2020. “We know that top quality wines start in the vineyard, and more specifically with...
Vinpro trains your vineyard team

Vinpro lei jou wingerdspan op

Dis weer tyd vir wingerdspanne om in te skryf vir Vinpro se omvattende reeks opleidingskursusse, wat van Mei tot September 2020 in die onderskeie wyndruifverbouingstreke aangebied word. “Ons weet dat topgehalte wyne in die wingerd begin, en spesifiek by die mense wat...