News

Wyndruifoes 2019 kleiner geskat

Wyndruifoes 2019 kleiner geskat

Met ongeveer tweederdes van die 2019-wyndruifoes reeds in kelders, dui die mees onlangse beraming daarop dat die oes vanjaar ietwat kleiner as verlede jaar kan wees. Volgens die wynbedryfliggaam SAWIS (SA Wynbedryfinligting & -Stelsels) se nuutste opname onder...
Wine harvest 2019 may be smaller

Wine harvest 2019 may be smaller

With close to two thirds of the 2019 wine grape harvest already in cellars, the most recent estimate indicates that the harvest may be somewhat smaller than last year. According to the latest survey that wine industry body SAWIS (SA Wine Industry Information &...
Winetech en Vinpro wys wenwingerde aan

Winetech en Vinpro wys wenwingerde aan

Met parstyd in volle swang in die meeste Suid-Afrikaanse wingerde, het Winetech en Vinpro onlangs die beste wingerdblokke in vyf streke aangewys. Die Vinpro Winetech Wingerdblokkompetisie word jaarliks in Januarie in die onderskeie streke aangebied om optimale...