News

ʼn Blik op die 2021-wyndruifoes

ʼn Blik op die 2021-wyndruifoes

Parstyd in Suid-Afrika is in volle swang, maar was vanjaar in heelwat streke stadig uit die blokke weens ʼn koeler seisoen. Hoewel die koeler weer ʼn paar uitdagings in die wingerd meebring, dra dit ook tot uitsonderlike kleur en geur in vanjaar se wyndruifoes by....
ʼn Blik op die 2021-wyndruifoes

2021 Wine harvest update

Harvest time is in full swing in South Africa, but had a slow start in many regions this year due to cooler seasonal conditions. Although the cooler weather brings about some challenges in the vineyard, it also contributes to exceptional colour and flavour in this...
5 VRAE MET … DP Burger, GlenWood Wingerde

5 VRAE MET … DP Burger, GlenWood Wingerde

Ons gesels elke maand met een van ons lede oor hul besigheid, wat hulle laat wakker lê en wat hulle hoop gee. GlenWood se keldermeester DP Burger sê bestendige gehalte, goeie diens en om buite die boks en binne die soesjirol te dink, het hulle gehelp om tred te hou...
5 VRAE MET … DP Burger, GlenWood Wingerde

5 QUESTIONS WITH … DP Burger, GlenWood Vineyards

We chat to one of our members each month about their business, what makes them lie awake at night and what gives them hope. GlenWood’s cellar master DP Burger says consistent quality, great service and thinking outside the box and into a sushi roll has helped them...