News

Goeie wingerdbestuur behels noukeurige monitering, die toepassing van beste praktyke op die regte tyd en aanpassing soos nodig om die meeste uit hierdie langtermynbelegging te haal. Produsente moet nuwe, slim gereedskap en strukture gebruik om meer volhoubaar te word. Veranderinge vind vinnig plaas en aanpasbaarheid is die sleutel tot sukses.

Dít was die kern van die Winetech Vinpro-streekinligtingsessies wat onlangs gehou is.

“Hierdie sessies stel produsente, wingerdboukundiges, wynmakers, studente, diensverskaffers, kelderbestuurders en direksies in staat om streekspesifieke inligting in ’n maklik verteerbare formaat te bekom, asook om terugvoer te gee oor navorsingsbehoeftes in hul streek,” sê Conrad Schutte, Vinpro-bestuurshoof.

“Vanjaar was die boodskap duidelik. Hou aan in onseker tye. Ons het meer innovasie nodig. Boer beter met beter inligting en data. Gebruik tegnologie tot jou voordeel en fokus op die toekoms.”

Die moets en moenies van alternatiewe elektrisiteitstelsels

Hoewel sonkragstelsels min onderhoud nodig het, beteken dit nie die stelsels vereis geen onderhoud nie. Hierdie kostes moet altyd ingereken word in enige besluitnemingsproses. Sonkrag is wel vrylik beskikbaar en kom met ’n lae koste – laer as diesel en meer betroubaar as Eskom.

Die installasie van infrastruktuur om elektrisiteit op te wek en te stoor, is ’n duur kapitaaluitbreiding, maar gegewe die huidige trajek van kragkostes en beskikbaarheid lyk dit noodsaaklik,” sê Yolandi Botha, Vinpro-landbou-ekonoom. “’n Goeie sonkragstelsel, hoewel aanvanklik duur, hou meer voordele as nadele in en is op die langduur meer koste-effektief. Dit is egter belangrik om jou huiswerk goed te doen. Neem eienaarskap van die projek en maak die totale som wat verliese aan inkomste weens beurtkrag insluit.”

Paul Kotze, Solar Energy Architects-bestuurshoof, het die lig gewerp op verskeie opsies aan produsente en kelders in terme van alternatiewe krag en die spesifieke kostes daaraan verbonde. Dié maatskappy bestuur alternatiewe kragopsies effektief en bied verskeie finansieringsmodelle asook huurkoop-opsies. “Met meer as ’n dekade se diens in die wynbedryf, ken ons die bedryf se eiesoortige behoeftes. Hoeveel kos een uur van beurtkrag jou onderneming? R50 000 in dieselverbruik? Dan is die koste van ’n R3 miljoen se belegging in sonkrag of ’n batteryeenheid nie so baie nie.”

Laat tegnologie vir jou werk

Hoewel witroes vir die eerste maal in 1880 in Suid-Afrikaanse wingerde opgemerk is, maak dit tans 50% van produsente se spuitprogramme uit. “Dit is uiters belangrik dat produsente witroes doeltreffend bestuur,” sê Andries Duvenhage van Syngenta. “Spuit voorkomend, verkort intervalle wanneer nodig en wissel middels af om weerstand teen te werk. Syngenta is ’n wêreldklas-navorsingsmaatskappy wat op innovasie gerig is. Ons nuwe premiumproduk, Miravis, het ’n langtermyn-uitwerkingsperiode wat kostes bespaar en witroesskade verminder.”

Dianca Yssel van Blue North meen die selfoontoepassing, Grape compass, bied akkurate waarskuwings aan produsente wanneer swamsiektes toeslaan. “Grape compass help in die besluitnemingsproses. Produsente kan met hierdie toepassing meer effektief en pro-aktief optree.”

Satellietgebaseerde data help om wingerde doeltreffend te bestuur, meen Ché-Slovo Jood van Blue North. “Fruitlook se satellietgebaseerde data word gebruik om waterverbruik te monitor en sodoende te help met besproeiingsbesluite. Verskeie ander parameters soos byvoorbeeld groeikragindeks word ook gemeet. Dit bied ruimte vir presisieboerdery en sodoende word kostes besnoei en produksie en kwaliteit verhoog. Hierdie tegnologie is tans gratis beskikbaar vir alle produsente in die Wes-Kaap.”

Die TerraClim-projek, ’n vlagskipprojek van Winetech, was ook onder die vergrootglas. Emily Pienaar van TerraClim verduidelik dat hierdie projek ’n merkwaardige stuk gereedskap is om klimaatsverandering te meet deur die vasvang van weerdata van 400 weerstasies in die Wes-Kaap. Hierdie toepassing word in September geloods en produsente wat inteken, kan klimaatanalises van hul plase tot op blokvlak trek.

Hoe floreer jy op die rand van chaos?

Rico Basson, SA Wine-bestuurshoof, meen die pandemie het mense bang gemaak vir als. Die daaglikse onsekerheid waaronder ons lewe gegewe die ekonomie en die bedryf maak almal negatief en moedeloos. “Dit is egter belangrik om juis nou die geleenthede raak te sien,” sê Basson.

“Sukses beteken dat ons aanpasbaar moet wees as bedryf. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is nie die enigste wynbedryf wat deur ’n moeilike tyd gaan nie. China se wynverbruik het oornag met 45% geval weens wetgewing wat ’n direkte impak op Australië gehad het. Kyk vorentoe en sien die positiewe raak. Pryspunte gaan wel nie oornag styg nie, maar met klein aanpassings behoort die Suid-Afrikaanse wynbedryf ’n 40% prysverhoging oor tyd te bewerkstellig.”

Laat data jou besluite vergemaklik

“Gebruik data om jou besluite te maak,” sê Johan Meissenheimer van Revive Solutions tydens sy inligtingsessie oor presisielandbou teenoor besluitnemingslandbou. “Met presisielandbou kan jy jou insette afbestuur en steeds produksie volhou. Produksie kan ook gelig word sonder om insetkostes te lig. Die kwaliteit van produkte kan ook verbeter word mits mens die regte data het. Beter inligting beteken meer en beter besluite, sowel as ’n afname in uitgawes.”

Dr Elleunorah Allsopp het die kollig op wingerdmyt laat val. Uit haar navorsingsresultate blyk dit daar is heelwat meer spesies betrokke by simptome as verwag. Volgens haar is praktiese beheermaatreëls baie belangrik.

Uit Dr Etienne Terblanche, wingerdkonsultant van Vinpro, se seisoensoorsig is dit duidelik dat datagebaseerde bestuurspraktyke en die aanpassing hiervan by toestande gedurende die seisoene van kardinale belang is. “Die enigste sekerheid te midde van klimaatsverandering is verandering,” sê hy.

Vogbestuur tot voordeel van druif- en wynkwaliteit is benadruk deur navorser John-Murray Visser van die Universiteit Stellenbosch. “Vogstremming na ertjiekorrel op nie-kritieke stadiums kan ’n voordeel inhou vir druifkwaliteit,” sê hy. Sy navorsing oor vogbestuur vir kwaliteit op vloedgronde het produsente in die Oranjerivier-gebied veral opgewonde gehad.

Die bevindinge van Dr Carolyn Howell van LNR Infruitec-Nietvoorbij rondom die herwinning van kelderafloopwater deur dekgewasse het interessante vrae ontlok. Kan water tot voordeel van kaliumbesmetting versigtig toegedien word sonder om tot verbrakking te lei? Hierdie hoop is egter gedoof met haar bevestiging dat daar nie ’n dekgewas is wat soute genoegsaam opneem nie.

Volgens Johannes Mellet van Klawer Kelders hou die opheffing van gekompakteerde grond met beperkte wortelgroei in bestaande wingerde groot voordele in indien dit reg gedoen word. Daar is egter ’n klomp faktore wat in ag geneem moet word. Die rip van wingerde kan potensieel voordelig wees, maar ander faktore, soos implementkeuse, grondwaterinhoud, die tyd van die seisoen, en grondtipe is ook belangrik. “Wortelsnoei is eintlik sleg vir wingerdwortels, dit maak groot wonde en verwyder reserwes. Dit gaan egter oor die verbetering van die grond, opheffing van verdigting en die bevordering van nuwe wortelgroei.”

Snoeibeginsels vir sukses

Die opleiding van plaaswerkers om bevordering en ontwikkeling op plase aan te moedig, is ook benadruk. Hanno van Schalkwyk, Vinpro-wingerdboukonsultant, het tegniese wenke oor snoeityd gedeel. “Elke wingerdplant en kultivar moet doelspesifiek gesnoei word,” sê hy.

Grondopname oor grondgesondheid

’n Vraelys oor grondgesondheid om ’n basis daar te stel waarvolgens produsente hul grondgesondheid kan evalueer, kan nou ingevul word. Inligting uit hierdie vraelys sal gebruik word om grondgesondheid as konsep beter te definieer. “Grondgesondheid is ’n vae konsep wat uitklaring nodig het om die speelvak gelyk te maak,” sê Dr Evodia Seati, verbonde aan die Universiteit Stellenbosch. Vul die vraelys hier in: https://forms.gle/h4kry1J5ZCG5gRyC6.

MEDIANAVRAE:

Wanda Augustyn
Vinpro Kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-mail: wanda@wineland.co.za

 

Go Back