News

Na President Ramaphosa se staatsrede op 14 Desember 2020, is die nuutste regulasies op 15 Desember in die Staatskoerant gepubliseer.

Hoewel Vinpro verlig is oor ‘n spesiale toegewing aan wynplase, is daar ʼn teenstrydigheid tussen die gepubliseerde regulasies en die aankondiging wat gemaak is ten opsigte van die spesiale toegewing aan wynplase in terme van handelsure.

LEES OOK:
Wynbedryf verlig oor nuutste regulasies
Nuwe regulasies laat wynverkope en -proeë 7 dae per week toe

Volgens die Staatskoerant mag wynkelders slegs wyn vir tuisverbruik verkoop op Maandae tot Saterdae van 10:00 tot 18:00, in teenstellling met die President se aankondiging gisteraand dat hulle mag voortgaan om gedurende normale gelisensieerde ure handel te dryf, wat Sondae insluit en in lyn is met die relevante plaaslike munisipale verordenings.

ʼn Verdere implikasie van die gepubliseerde regulasies, is dat wynkelders met ʼn mikrovervaardigerslisensie vir binne- en tuisverbruik ook geen wynproeë op Sondae mag aanbied nie. Verwys asseblief na die volgende regsinterpretasie deur Danie Cronjé Prokureurs vir verdere uitklaring.

Wat betref openbare vakansiedae, is die tegniese regsinterpretasie op hierdie stadium dat wynkelders wyn vir tuisverbruik mag verkoop tussen die handelsure van 10:00 tot 18:00 op 16, 25 en 26 Desember 2020 en 1 Januarie 2021, wat almal openbare vakansiedae is, maar op ʼn Maandag tot Saterdag val.

Vinpro is in die proses om hierdie teenstrydighede op die hoogste vlak met die regering op te neem, onder andere deur Premier Winde se kantoor, en ons sal terugvoer aan ons lede voorsien sodra ons duidelikheid het oor die teenstrydigheid tussen die President se intensie en kommunikasie en die amptelike gepubliseerde regulasies.

NAVRAE:
Vinpro
tel:      +27 (0)21 276 0429
e-pos:  info@vinpro.co.za
web:    www.vinpro.co.za
Vinpro, Ceciliastraat, Suider Paarl, 7646

 

Go Back