News

Kennisgewing van VinPro se 17de jaarlikse Algemene Vergadering wat gehou word op Dinsdag, 28 Oktober 2014, is reeds op 29 September 2014 aan alle lede gepos. As gevolg van die nasionale poskantoor staking is ons egter onseker of die kennisgewings wel afgelewer gaan word.

Laai af Kennisgewing van die vergadering en Volmagvorm 

Laai af Jaarverslag

Kontak gerus die Sekretaris, PC Botha met enige navrae by bothap@vinpro.co.za.

Go Back