News

Gerrie Grootboom van Roodezandt Wyne, Robertson, is aangewys as vanjaar se wenner van die SA Kelderwerker-program tydens ‘n Inligtingsdag wat gehou was by Goudini Spa, Rawsonville. Nedbank en Old Mutual het hierdie prestige funksie vanjaar vir die eerste keer geborg.

Die ander twee finaliste wat in aanmerking gekom het vir dié prys, was Marius Stevens van Graham Beck Wyne en Petrus Prins van Robertson Koöp. Die kompetisie stel hoë vereistes aan die deelnemers en die wenner van die kompetisie ontvang ‘n kontantprys van R10 000 terwyl die twee finaliste elk R5 000 ontvang.

“Ek is 15 jaar werksaam by Roodezandt en pluk nou die vrugte van my harde werk en opoffering. Ek sien dit ook as ‘n bewys dat omstandighede jou nie terug hoef te hou nie,” sê Grootboom. Hy sal graag sy kennisveld verder wil verbreed met behulp van tegniese opleiding om sodoende sy rekenaarvaardigheid op te skerp.

Die doel van die SA Kelderwerker-program, wat gesamentlik befonds was deur VinPro en Winetech, is om erkenning te gee vir bydraes gelewer deur permanente kelderwerkers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en om terselfdertyd rolmodelle vir kelderwerkers te vestig. 

Die Winetech-studiegroepe maak vir die afgelope paar jaar op ’n innoverende manier – beduidende bydrae tot die oordrag van tegnologie aan kelderwerkers. Nagenoeg 200 kelderwerkers het van April tot September ’n reeks Winetech-studiegroepe in die onderskeie distrikte bygewoon – opleiding wat beide teorie en praktiese proeë behels het.

Volgens Christo Conradie, bestuurder van VinPro se Wynkelder-divisie, is elke kelderwerker – belangrike rolspeler in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. “Daar ontstaan egter – ernstige behoefte aan opleiding wat die praktiese kennis van wynbereiding en die algemene kennis van kelderwerkers ontwikkel om waarde toe te voeg tot die ontwikkeling van kelderwerkers se loopbane.” Die SA Kelderwerker-program is – waardevolle bron van inligting vir die wynbedryf om rigting aan te dui in terme van die ontwikkeling van menslike kapitaal.

,62

Go Back