Documents

State of the SA Wine Industry 2017

State of the SA Wine Industry 2017

“We are now entering a new growth phase in the wine industry’s cycle,” said Rico Basson, Vinpro managing director during his annual State of the Wine Industry address at the Nedbank Vinpro Information Day on 18 January 2018. The State of the Industry measures the...
VERSLAG: Nedbank Vinpro Inligtingsdag 2018

VERSLAG: Nedbank Vinpro Inligtingsdag 2018

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf kan ʼn keerpunt in 2018 verwag. Wynprodusente en kelders staar moeilike realiteite soos ʼn kleiner wyndruifoes en toenemende finansiële druk in die gesig, maar is gereed om uitdagings met ʼn hernieude fokus aan te pak en geleenthede op die...
VERSLAG: Nedbank Vinpro Inligtingsdag 2018

REPORT: Nedbank Vinpro Information Day 2018

The South African wine industry can expect a turning point in 2018. Wine producers and cellars face harsh realities such as a smaller wine grape crop and increasing financial pressure, but are ready to take on challenges with a renewed focus and seize opportunities on...
VinPro Overview

VinPro Overview

VinPro represents 2 500 South African wine grape producers, cellars and wine-related businesses, providing strategic direction, rendering specialised services and driving people development. See an overview of the VinPro Group’s structure, membership &...