News

Suid-Afrika se wyntoerismesektor is van uiterste belang om die ekonomie en lewensbestaan van meer as 36 000 mense in die land te onderhou. Ongelukkig is dit ook een van die sektore wat die hardste getref is deur die regering se beperkings sedert Maart 2020 om die verspreiding van Covid-19 te bekamp.

Die wynbedryfliggaam Vinpro het aan die begin van 2020 ʼn opname, The Economic Value of the South African Wine Tourism Industry, laat doen as maatstaf vir die wyntoerismesektor. Die resultate word sedertdien as basis gebruik in alle voorleggings aan die regering om risiko’s in die sektor tot ʼn minimum te verlaag. Altesaam 113 wynkelders wat druiwe pars en tipies oor wyntoerismefasiliteite beskik het aan die studie deelgeneem.

LEES DIE VOLLEDIGE VERSLAG
LAAI DIE KERNSTATISTIEK AF

Inkomstebydraer en werkskepper

Wyntoerisme verdien ʼn wesenlike inkomste vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en het in 2019 R7.2 miljard tot die BBP bygedra. Dit sluit direkte uitgawes van ‘n besoeker op ‘n wynplaas in, indirekte uitgawes van goedere wat wynkelders van ander plaaslike ondernemings aankoop om toerismedienste te lewer, asook verdere afgeleide spandering deur wynkelderwerknemers by winkels in die omgewing.

Volgens die opname neem die wyntoerismesektor tussen 8 464 en 10 233 mense regstreeks in diens, afhangend van die seisoen. Indien die indirekte en afgeleide impak van die sektor in ag geneem word, ondersteun die wyntoerismesektor meer as 36 000 werksgeleenthede in Suid-Afrika.

Beperkte handelsure, die spesifieke uitsluiting van die verbruik van alkohol op die perseel, asook die verbod op binnelandse oornag reis vir ontspanningsdoeleindes (binne- en tussen provinsies) en ondersteunende dienste soos akkommodasie en lugvaart hou onrusbarende gevolge vir die sektor in.

“Ons beraam dat wyntoerisme tussen Maart en Julie 2020 meer as R2.5 miljard aan inkomste verloor het, met die grootste deel van hierdie verliese in die proelokaal. Dit sal ongetwyfeld ‘n ernstige uitwerking hê op winsgewendheid, indiensneming en die finansiële stabiliteit van die gemeenskappe wat van hierdie sektor afhanklik is,” sê Marisah Nieuwoudt, Vinpro-wyntoerismebestuurder.

Alhoewel die omset van wyntoerisme-aktiwiteite bykans 15% van die totale inkomste van wynkelders uitmaak, is mikro-wynkelders met ‘n omset van minder as R10 miljoen per jaar die afhanklikste van wyntoerisme, wat 41% van hul totale omset uitmaak. “Dit is veral die klein- en mikro-ondernemings wat nie oorbruggingsfinansiering het om die huidige en voortgesette beperkings te oorleef nie,” sê Marisah.

Volgens Vinpro-beramings kan die hele wynbedryf, wat uit 2 778 wyndruifprodusente en 533 wynkelders bestaan, oor die volgende 18 maande meer as 80 kelders, 350 wyndruifprodusente en 18 000 poste weens die vorige en huidige verbod op uitvoere en plaaslike wynverkope verloor. Hierdie scenario kan vererger as die verbod voortduur verby die huidige vlak 3A-beperkings wat tot 15 Augustus 2020 geld.

Voorleggings aan die regering

“Ons het en sal voortgaan om die resultate van die Economic Value of the South African Wine Tourism Industry 2019-opname te gebruik om inkomstestrome te ontsluit wat die meeste tot wynkelders se broodnodige kontantvloei kan bydra,” sê Marisah.

Voorleggings om risiko’s in die sektor tot die minimum te beperk, is deur al die negentien wynroetes onderteken en deur amptelike kanale by die regering ingedien, insluitend die distriksmunisipaliteite, die Nasionale Departement van Toerisme via die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme (DEDAT) en direk na die Nasionale Koronavirus-bevelraad deur die Toerismebesigheidsraad van Suid Africa (TBCSA).

Nagenoeg 88% van die totale inkomste uit wyntoerisme kom van wynproeë, oornagverblyf, kos en drank en konferensies en geleenthede, met afwisseling tussen die onderskeie streke.

“Ons verwelkom die aankondiging deur die Minister van Toerisme, Mmamoloko Kubayi-Ngubane op 30 Julie 2020 dat beperkings met betrekking tot persoonlike beweging verslap sou word om  voorsiening te maak vir binnelandse ontspanningsreise binne die provinsie waarin die persoon woon. Ons wynkelders se akkommodasie beslaan 25% van hul totale toerisme-omset, grootliks aangedryf deur oornagakkommodasie vir ontspanning op plase,” sê Marisah.

Wynproeë en -verkope by die kelderdeur bly egter die grootste verdiener van toerisme-inkomste by wynkelders. “Ons is bemoedig deur die Kabinet se bereidwilligheid om dit moontlik te maak vir ons restaurante om hul besigheid meer winsgewend te bedryf deur die aandklokreëling tot 22:00 te skuif, wat hulle in staat sal stel om ʼn ononderbroke aandetediens te bied,” sê Marisah.

“Dit is uiters belangrik dat daar ʼn voldoende vraag na ons dienste is op die regte tye, om die heropening van ons toerismedienste te regverdig en te verseker dat ons ons besighede winsgewend kan bedryf. Dieselfde beperkte handelsure wat toegelaat word vir die verkoop van alkohol vir tuisverbruik, sal byvoorbeeld nie kan geld vir verbruik op die perseel nie, omdat restaurante en proelokale saans en oor naweke die meeste van hul inkomste genereer.”

Vinpro het ook die skedule vir wyntoerismedienste wat toegelaat word tydens die onderskeie inperkingsvlakke opgedateer.

SIEN DIE SKEDULE VIR WYNTOERISMEDIENSTE
(soos op 30 Julie 2020)

Wyntoerismesektor se verbintenis

In ‘n opname wat die SA Wynroeteforum (SAWRF) onder 104 wynmakers uitgevoer het, het die meerderheid aangedui dat dit lewensvatbaar sou wees vir hulle om hul proelokale gedurende die uitfasering van grendeltyd teen ‘n persentasie van hul totale kapasiteit oop te maak, met minder as tien spanlede op die terrein en administratiewe ondersteuningspersoneel wat van die huis af werk.

Wyntoerismebestemmings het ook onderneem om die gesondheids- en veiligheidsprotokolle wat Vinpro en die SAWRF vir die wyntoerismesektor opgestel het, streng na te kom, tesame met die riglyne wat op 29 Junie 2020 deur die Departement van Toerisme in Kennisgewing 356 uitgereik is. Dit sluit sosiale afstand, beperkte besoekers, maatreëls om besmetting te voorkom, riglyne vir skoonmaak en ontsmetting en organisatoriese en operasionele protokolle in, asook prominente boodskappe op die perseel aan die personeel en besoekers om Covid-19-veilige praktyke te volg.

“Die wyntoerismesektor is verbind tot veilige en verantwoordelike handel, bemarking en verbruik en sal alles in ons vermoë doen om lewens te red, mense se lewensbestaan te beskerm en om ons sektor en ekonomie weer te begin opbou,” sê Marisah.

MEDIANAVRAE
Wanda Augustyn
Vinpro-kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0548
E-pos: wanda@wineland.co.za

 

 

Go Back