News

Wynprodusente kan groter voordeel uit VinPro-lidmaatskap trek as hulle beter ingelig is oor waar die organisasie betrokke is. Terugvoer van produsente, verbruikers en ander belanghebbendes stel VinPro in staat om leemtes aan te spreek.

 

Wyndruifprodusente en kelders het onlangs hul stem laat hoor in ’n opname deur die bedryfsliggaam VinPro. Die deelnemers aan die opname, wat in November verlede jaar elektronies voltooi is, het Suid-Afrikaanse primêre wynprodusente, produsentekelders, privaatkelders en landgoedere wat lid is van VinPro, ingesluit. Die organisasie verteenwoordig nagenoeg 3 500 lede.

 

“Waardevolle insette is uit die opname verkry, met verdere aksies wat hiermee, en die wynbedryf se Wiseproses belyn sal word om die mededingendheid van die wynbedryf ’n verdere hupstoot te gee,” vertel Rico Basson, besturende direkteur van VinPro.

 

VinPro is deur 93% van die deelnemers as uiters na redelik relevant in Suid-Afrika se huidige politieke en ekonomiese klimaat aangedui.

 

Terugvoer van kliënte en wynkopers blyk ’n prominente bron van inligting te wees oor verbruikersvoorkeure en marktendense – tesame met marknavorsing en die media – en kelders en die handel het veral ’n groot sê in die spesifieke kultivars wat produsente aanplant. “Dit is dus vir ons belangrik om nader aan hierdie groep opinievormers laer af in die waardeketting te beweeg,” vertel Basson.

 

Leemtes is geïdentifiseer in lede se kennis van sekere van VinPro se aksies, verteenwoordiging en dienste – iets wat in die toekoms meer pertinent gekommunikeer gaan word. Só was deelnemers aan die opname redelik bewus van VinPro se rol in mediasie met die regering rondom wetgewing en aksynsbelasting, maar tot ’n mindere mate sy betrokkenheid by ARA (die liggaam wat hom vir verantwoordelike alkoholverbruik beywer), asook werkgroepe rondom energie, koolstofvoetspoor en opleiding.

 

Aspekte wat meer lugtyd kort, sluit VinPro se rol in transformasie-advies en die Geografiese Inligtingstelsel (GIS)-diens in. “Dis belangrik dat ons lede weet waar ons betrokke is en wat ons bied, sodat hulle groter voordeel uit lidmaatskap kan trek,” beklemtoon Basson.

 

Produsente het aangedui dat hul grootste behoefte aan tegniese inligting rondom die verhoging van produksie, meganisasie en kostebestuurspraktyke sentreer. Hierdie is aspekte waaroor VinPro se wingerdboukundiges en landbou-ekonome spesialis-advies bied. Kelders het ’n sterk behoefte aan besigheidsintelligensie, marknavorsing en tegnologie-oordrag uitgespreek, asook meer inligting oor volhoubare energiebronne (wind- en sonkrag).

 

Op finansiële vlak word die verhoging van deelname aan die Produksieplan-opname koste-ontleding op plaasvlak ondersoek, en kontantvloei beplanning, die opstel van begrotings en interpretasie van finansiële state is prioriteitsareas in terme van opleiding.

 

“Gegewe onlangse verwikkelinge rondom die formalisering van ’n grondhervormingsmodel vir die landboubedryf, is dit des te meer belangrik dat wynprodusente en kelders bewus is van VinPro se ondersteuningsrol aan sy lede ten opsigte van grondhervorming, SEB-telkaarte en transformasieprojekte,” vertel Basson. Minder as die helfte van die deelnemers was daarvan bewus dat VinPro leiding oor hierdie aspekte bied.

 

“Dit was egter verblydend om te sien dat die meerderheid deelnemers wel bewus is van en hul wingerdwerkers op VinPro se reeks opleidingskursusse – van Mei tot Junie jaarliks – gestuur het. Hulle is ook redelik bewus van en het die ‘doen-dit-self’ opleidingspakket aangekoop. Dit is ’n teken dat hierdie groep progressief is in terme van die opheffing van hul werkers,” brei Basson uit.

 

Volgens die besturende redakteur van WynLand Media, Edo Heyns, was dit interessant om te sien watter aspekte van WynLand vir produsente en kelders belangrik is, en waaroor hulle meer wil lees. Dié tydskrif word maandeliks gratis aan VinPro-lede versprei.

 

Die deelnemers se behoefte aan wingerdboukundige onderwerpe, tegnologie en navorsing, asook strategie, ekonomie en besigheidstemas het baie sterk na vore gekom, wat die belangrikheid van veral die Winetech Tegnies-afdeling in die tydskrif beklemtoon. “Na aanleiding van die terugvoer sal ons moontlik kyk na meer artikels rondom meganisasie, verwikkelinge in ander wynproduserende lande, en marktendense,” vertel Heyns.

 

Die dienste en produkte van onderskeidelik Vititec en FarmMS – volfiliale van VinPro – is ook onder die vergrootglas geplaas. Deelnemers was in ’n mindere mate bewus van Vititec se rol in die bestuur van die bedryf se genepoel van plantmateriaal, maar ag terselfdertyd die ontwikkeling van nuwe klone as baie belangrik. Geleenthede is ook geïdentifiseer om lede beter in te lig oor die WineMS wingerd- en wyn-inligtingsbestuurstelsel.

 

Lidmaatskap van VinPro is oop vir Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente, landgoedere, produsente- en privaatkelders wat onderskeidelik 5 ton druiwe produseer of verwerk vir die produksie van sap, wyn en spiritus. Geaffilieerde lede, insluitende wingerdboukundiges, plaasbestuurders, kultivargroepe, insetverskaffers en wynhandelaars kan ook om lidmaatskap aansoek doen.

 

Lees meer by www.vinpro.co.za of skakel 021 276 0429.

VinPro_stem__thumbnail

Go Back