News

Wynprodusente verkeer reeds die afgelope paar jaar onder ernstige druk, en vanjaar gaan waarskynlik geen uitsondering wees nie. Terwyl Vinpro voortbeur om hierdie realiteite by die regering en ander besluitnemers tuis te bring en sodoende ʼn meer bevorderlike omgewing vir groei te help skep, is daar wel inspirasie te vind in die manier waarop sekere produsente finansiële druk en ander uitdagings die hoof bied.

Die realiteite

“Suid-Afrika se 529 wynkelders en 2 693 wyndruifprodusente staar steeds harde realiteite in die gesig wat hul vermoë op herstel van die Covid-19 handelsbeperkings se rimpeleffek ernstig belemmer,” sê Vinpro-voorsitter Anton Smuts.

Vanjaar gaan na verwagting een van die duurste produksiejare nog wees. Buiten in- en uitvoeruitdagings by die Kaapstadse hawe wat vertragings in kontantvloei, tekorte en prysstygings meebring, kan dit vanjaar gemiddeld 15% duurder kos om wyndruiwe te produseer (teenoor die 10-jaar gemiddelde styging van 6.7% per jaar), terwyl wynpryse waarskynlik sywaarts sal beweeg of verhogings onder 5% sal bly namate die bedryf steeds daaraan werk om die wynoorskot te verminder. “Hoewel daar groot verskille tussen besigheidsmodelle is, is hierdie van ons vernaamste waarnemings,” sê Anton.

Insetkostes soos bemesting, gewasbeskermingsmiddels en onkruiddoders sal veral na verwagting eksponensieel toeneem. Arbeid, wat 40% van produksiekoste opneem, sal ook heelwat duurder wees na die implementering van minimumloonverhogings van 16% en 6.9% wat in Maart 2021 en 2022 in werking getree het. Voeg hierby nagenoeg R1.50/liter brandstofstygings en ʼn elektrisiteitsverhoging van 9.6% wat onderskeidelik in Maart en April inskop.

Kelders sal buiten ʼn 4.5% toename in aksynsbelasting dalk ook ʼn verdere styging van byna 15% in glaspryse moet absorbeer weens tekorte, sowel as ʼn dubbelsyfer-verhoging in ander kostes wat verband hou met verpakking soos papier, karton, plastiek, etikette en sluitings.

“Ons is deeglik bewus dat al hierdie faktore geweldige druk op wyndruifprodusente en kelders se kontantvloei en finansiële volhoubaarheid plaas. Hulle is die hartklop van plaaslike gemeenskappe in die Wes- en Noord-Kaap. As hulle nie die mas kan opkom nie, neem dit kos uit die mond van hul werknemers en hul gesinne.”

Vinpro bly in gesprek

Vinpro-voorsitter Anton Smuts.

Dis hierdie realiteite wat Vinpro oor die afgelope paar maande by die regering en ander besluitnemers tuisgebring het.

“Ons het dringende vertoë aan die regering gerig oor die afgelope paar maande, waaronder ʼn versoek vir spesiale toegewings ten opsigte van aksynsbelasting en die nasionale minimumloon – met die voorneme dat die bedryf na normale vlakke sal terugkeer namate die sektor ekonomies herstel ,” sê Anton.

Hoewel die regering nie gehoor gegee het aan die bedryf se pleidooi rondom die minimumloon nie, en die bedryf ʼn selfs groter toegewing rondom aksynsbelasting versoek het, was dit wel ʼn ligpunt dat die inflasionêre verhoging van 4.5% op wynaksyns heelwat laer as die 8%-styging in 2021.

“Ons sal voortgaan om ons produsente en kelders se stem te laat hoor op regeringsvlak, en hande vat met ons bedryfsvennote en ander belangegroepe om uitdagings by die hawe, die tekort aan glas en ander verpakkingsmateriaal, onwettige handel, skadevermindering en ander hindernisse aan te spreek om sodoende ʼn meer bevorderlike omgewing vir groei te skep,” sê Anton.

Kopskuif is nodig

“Ek glo die Suid-Afrikaanse wynbedryf sal weer opstaan om sy volle potensiaal te bereik en te herbou om sterker, meer volhoubaar, veerkragtig en mededingend te wees,” sê Anton.

“Maar die omgewing daar buite gaan nie makliker word nie. Daarom is dit belangrik dat niemand gaan lê nie, maar ons almal vasberade bly om ʼn sukses van ons besighede te maak. Doen introspeksie oor jou sakemodel, kry ʼn vars perspektief en vernuwe jou denke om uitdagings in geleenthede te omskep.”

Hoewel daar nie een suksesresep is nie, moedig Anton wyndruifprodusente en kelders aan om te leer by diegene wat gedurende die pandemie en daarna daarin geslaag het om te oorleef en selfs te groei.

“Hou jou vinger op die pols van die wynlandskap in terme van marktendense, voorraadvlakke, prysbepalings en kultivars. Spandeer tyd in jou kernmarkte en monitor, evalueer en pas voortdurend aan om wingerd- en kelderdoeltreffendheid op te skerp. Tree dan vinnig op om ʼn besigheidsbesluit te neem, belyn met jou visie, met ʼn duidelike aksieplan, uitkomste en mylpale,” sê Anton.

Suksesvolle produsente en kelders weet ook hoe om hul kostes noukeurig te bestuur en maak die meeste van kennisoordraggeleenthede soos webinare, boeredae en inligtingsdae en steek kers op by ander besighede. Goeie besigheidseienaars en bestuurders is ook aktief betrokke by die besigheid en fokus op strategiese vennootskappe om die besigheid te laat groei.

MEDIANAVRAE:
Wanda Augustyn
Vinpro Kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

 

Go Back