News

Die VinPro Opleidingskursusse fokus in November op stokontwikkeling, lowerbestuur en die oes van wyndruiwe.

Die dag-lange opleidingsessies is gebaseer op die VinPro Opleidingspakket, Wingerdpraktyke vir Wingerdwerkers. Elke sessie behels beide teorie en prakties, gevolg deur ’n evaluasie. ’n Bywoningsertifikaat word aan diegene uitgereik wat die kursus voltooi het, en ’n NQF vlak 1 akkreditasie kan op versoek verkry word.

Die kursusse word op die volgende dae in November aangebied:

Stokontwikkeling

18 Klein Constantia

Lowerbestuur

4 Robertson

5 Worcester

6 Breedekloof

11 Stellenbosch

12 Franschhoek

Oes van wyndruiwe

25 Paarl

Indien ’n produsent meer as 15 werkers vir ’n spesifieke kursus inskryf, kan die kursus op sy/haar plaas aangebied word. Die kursusse word moontlik gemaak deur die finansiële bydrae van die VinPro Stigting. Registrasie kos R200 per persoon (BTW ingesluit).

Kontak Mullen Jones by 023 626 1833 of training@skillscentre.co.za.

,60

Go Back