News

VinPro se reeks 2014 opleidingskursusse vir wingerdwerkers, plaasbestuurders en voormanne fokus in Julie op snoei en grondkunde. Die onderskeie kursusse word soos volg in Julie aangebied:

SNOEI

1 Constantia   2 Helderberg   3 Hermanus   8 Montagu

GRONDKUNDE

22 Stellenbosch   23 Paarl   24 Robertson   29 Worcester

Elke eendag-sessie behels beide teorie en prakties, gevolg deur ’n evaluasie. ’n Bywoningsertifikaat word aan diegene uitgereik wat die kursus voltooi het, en verdere aansoek kan gedoen word vir NQF-vlak 1 akkreditasie. Indien meer as 15 werkers ingeskryf word, kan die kursus op versoek op die betrokke produsent se plaas aangebied word.

Die onderskeie kursusse in die reeks is gebaseer op die modules vervat in die VinPro DVD Opleidingspakket, Wingerd-praktyke vir Wingerwerkers, wat te koop is aan die bedryf teen R1 300 (BTW in) en aan VinPro-lede teen R950 (BTW in). Kontak Johan Giliomee by 021 276 0429 of e-pos johang@vinpro.co.za vir bestellings.

Registreer nou vir ’n VinPro Opleidingskursus teen R200 per persoon (BTW in). Kontak Mullen Jones by 023 626 1833 of training@skillscentre.co.za.

,67

Go Back