News

Vinpro se wingerdwerker-opleidingsprogram kan groot voordele vir wyndruifprodusente en hul spanne inhou, volgens ʼn onlangse studie deur Winetech Menslike Ontwikkeling en Skillogical.

“Vinpro en verskeie wynbedryfrolspelers ploeg ‘n groot hoeveelheid tyd, befondsing en energie daarin om mense in die wynbedryf op te lei,” sê Kachné Ross, bestuurder van Winetech se menslike ontwikkelingsafdeling. “Leer- en ontwikkelingsinisiatiewe word egter slegs van waarde geskat as diegene wat daarby betrokke is voel dat hul spesifieke behoeftes aangespreek word. Ons het daarom ʼn opname saam met onafhanklike konsultant Skillogical ontwikkel, waardeur ons die opbrengs op belegging, oftewel die doeltreffendheid van Vinpro se wingerdwerker-opleidingsprogram wou bepaal.”

“Vinpro was bevoorreg om van 2015 tot 2021 altesaam 5 135 leerders van gedurende 296 geleenthede op te lei. In die 2022-kalenderjaar het 283 individue tot dusver ons gewilde snoeikursusse voltooi, wat nog tot einde Augustus aangebied word,” sê Hanno van Schalkwyk, Vinpro-wingerdboukundige wat aan die stuur van die wingerdwerkeropleiding staan.

Die leerprogram bestaan uit tien modules, waarvan elkeen as ʼn individuele eendag- of halfdagsessie aangebied word, volgens die werkgewer se behoeftes. Elke sessie sluit teorie, leermateriaal, praktiese demonstrasies en ʼn assessering in. Die modules is: snoei, wingerdvestiging, stokontwikkeling, lowerbestuur, grondbestuur, identifisering van peste en siektes, besproeiing, bemesting, oes van wyndruiwe en grondkunde.

Vier belangegroepe (opleidingsverskaffers, werkgewers, werknemers en bedryfsliggame) is tydens die opname versoek om sekere aspekte te evalueer in terme van administratiewe reëlings en bemarking, die effek op produktiwiteit en op die leer- en ontwikkelingskultuur.

Die voordele

“Positiewe terugvoer van die respondente bevestig die Vinpro wingerdwerker-opleidingsprogram se wesenlike bydrae tot verhoogde produktiwiteit en indiensneembaarheid, met 65% wat aangedui het dat hulle meer geneigd sal wees om iemand in diens te neem wat ʼn kursus voltooi het,” sê Kachné.

Hanno sê wyndruifprodusente het ook verhoogde produktiwiteit, beter gehalte wyndruiwe en minder foute in die wingerd aangeteken nadat hulle hul spanne se vaardighede deur Vinpro se opleiding opgeskerp het. “Daar is beslis ʼn goeie opbrengs op die belegging deur werkgewers wat die program ondersteun, deur leerders wat die opleiding bywoon en deur Vinpro as verskaffer en borg.”

Die opleidingsessies gaan vorentoe ook groter klem lê op die skakel tussen praktiese tegnieke en hul effek op plantgroei, opbrengs en oesgehalte, asook die skakel tussen hul leerervaring en hul loopbaanpad in terme van indiensneembaarheid in die toekoms. ʼn Aanlyn e-leerplatform word ook later vanjaar geloods, wat spanleiers en hul spanne in staat sal stel om self teen hul eie tempo deur die leermateriaal te werk.

Wat produsente sê

“Ons spanlede woon elke jaar Vinpro se opleidingsessies by, wat hul kennis en vaardighede verbreed en hulle die selfvertroue gee om onafhanklik in die wingerd te werk, sonder toesig. Deur die indiepte opleiding leer hulle die belangrikheid en voordele daarvan om wingerde rég te snoei. Ons sien beslis ʼn jaar-op-jaar verbetering in terme van hoë gehalte wyndruiwe, groter trosse en gesonder wingerde,” sê Jeanine Hollenbach, Bosman Adama.

“Ons doelwit was om wyngehalte van die rooi kultivars en Chenin Blanc op Ebenhaeser-wynplaas te verbeter. Na die opleiding het die snoeivaardighede in hierdie blokke aansienlik verbeter. Die keuse van draers en verwydering van swak lote is beter uitgevoer as in die standaard Colombar-blokke,” sê Wilhelm Steenkamp, Stellar Wynkelder.

“Vinpro se opleidingsessies het ons span gehelp om ʼn beter begrip te hê van die verskillende take en tegnieke in die wingerd as deel van die groter wynprentjie. Ons verbeter deurlopend die gehalte van ons druiwe, en elke individu beskou die ervaring wat hulle opgedoen het as ʼn belangrike bousteen vir hul toekoms,” sê Michael Malgas, Boschendal.

“Snoei is die belangrikste aksie in die wingerd, tesame met die belegging in ons mense. Ons moet hulle toerus sodat hulle met selfvertroue in die wingerd kan instap en kan geniet wat hulle doen terwyl hulle topgehalte vakmanskap lewer. Ek beveel Vinpro se snoei-opleiding vir beide nuwe en ervare snoeiers aan. Jy leer elke keer iets nuuts,” sê Philip le Roux, Lanzerac.

Skryf vandag in!

Wyndruifprodusente kan van nou tot einde Augustus hul spanne vir Vinpro se snoeikursusse inskryf. “Ons ervare opleiers deel graag beste praktyke deur ʼn halfdag praktiese opleidingsessie op jou plaas, vir tussen 8 en 15 persone,” sê Hanno.

Die opleiding sluit in: basiese snoeibeginsels (kort-, halflang draer- en Guyot-stelsels), onderhoud van snoeiskêre, voorkoming van stamsiektes en basiese wingerdstokfisiologie. ʼn Vinpro-sertifikaat word uitgereik aan diegene wat ‘n kursus suksesvol voltooi het.

Elke sessie kos R450 per persoon (BTW ingesluit). Bespreek ʼn opleidingessie deur Lesley Paulse te kontak by tel 021 276 0453 of e-pos training@vinpro.co.za.

MEDIANAVRAE:
Wanda Augustyn
Vinpro Kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-mail: wanda@wineland.co.za

 

Go Back