News

Heinrich Schloms (Vinpro GIS-grondkundige), Emma Carkeek (Vinpro, Gen-Z wingerdboukundige), Willem van Kerwel (Welgevallen-plaasbestuurder) en Johan Nolte (JHN Grondverskuiwing) ondersoek die grondvoorbereidingsaksies.

Die Universiteit Stellenbosch sal oor die volgende paar jaar spog met ‘n opleidings- en navorsingsfasiliteit van wêreldgehalte na die hervestiging van 4.5 ha van sy wingerde in 2020, onder bestuur van Vinpro se Gen-Z Wingerdprojek.

Die US se Fakulteit Agriwetenskappe het die projek befonds en die Gen-Z Wingerdprojek van Vinpro gekontrakteer om die nuwe wingerdontwikkeling op die Welgevallen-proefplaas te bestuur en implementeer oor ‘n tydperk van drie jaar, met die ondersteuning van plaasbestuurder, Willem van Kerwel en sy span.

Die vennootskap tussen die Fakulteit, die Departement Wingerd- en Wynkunde (DWW) en Vinpro ondersteun ‘n noue werksverhouding tussen akademici en die privaatsektor, met die doel om studente se vaardighede in die wynbedryf te op te skerp. Benewens die opleidings- en navorsingsfasiliteit, het die Universiteit onderneem om 16 ha kommersiële wingerde op Welgevallen te vestig, wat ten doel het om die finansiële volhoubaarheid van die opleidingswingerde te ondersteun.

Die Gen-Z Wingerdprojek, wat verantwoordelik is vir die fasilitering van kennisoordrag in die wynbedryf deur praktiese demonstrasies in kommersiële wingerde, word gelei deur Francois Viljoen, en vergesel deur Emma Carkeek en Courtneigh Frolicks. Die span het nou met die DWW, verteenwoordig deur Talitha Venter, saamgewerk om wingerdblokke te ontwikkel wat aan die spesifieke behoeftes van die DWW se voorgraadse leerplan voldoen, en aan studente ʼn uitnemende leerervaring sal bied.

Hoewel die hoofdoel van die wingerdontwikkeling is om die bedryf van hoogstaande wingerddemonstrasieblokke te voorsien waar studente die geleentheid sal kry om fundamentele beginsels van wingerd- en wynkunde te leer en toe te pas, sluit die projek ook ʼn modelwingerd in waar navorsers van die DWW in samewerking met Winetech geïntegreerde en multidissiplinêre navorsing rondom besproeiingstrategieë en doeltreffende waterbestuur sal uitvoer. Die blokke sal ook as demonstrasie-eenhede vir die oordrag van bedryfskennis en tegniese kundigheid dien.

Chenin blanc/Richter 99-wingerdstokke word in die nuwe prieelstelselblok geplant.

Die ouer wingerde by Welgevallen is in 2019 uitgekap en die proses het begin om die sowat 4.5 ha nuwe wingerde te herontwerp. Vyf blokke is bestem om geselekteerde prieelstelsels, snoeistelsels, besproeiingstrategieë, wyndruifvariëteite, klone en onderstokke te demonstreer. In die prieelstelselblok sal een druifsoort op 19 verskillende prieelstelsels opgelei word om die wye reeks prieelstelsels ten toon te stel, asook die effek van wingerdstokspasiëring op wortelverspreiding.

Die wynbereidingsblok sal klein hoeveelhede druiwe van ʼn versameling van 19 rooi en wit wyndruifvariëteite voorsien vir die studente se praktiese wynbereidingsmodule. Altesaam 12 snoeimetodes sal op een kultivar gedemonstreer word en ʼn blok met meer as 90 druifsoorte, klone van agt van die mees geplante druifsoorte en 16 onderstokke sal studente aan ʼn wye verskeidenheid plantmateriaalkeuses blootstel. ʼn Spesiale tafeldruifblok is ook by die vernuwingsplan ingesluit en bestaan uit meer as 20 tafeldruifkultivars wat op ses prieelstelsels opgelei is.

ʼn Moderne, gesofistikeerde besproeiingstelsel is ontwerp waarvan die installasie binnekort voltooi sal wees, terwyl die konstruksie van die nuwe pomphuis wat beide die opleidings- en kommersiële wingerde van water sal voorsien, reeds voltooi is.

“Na goeie reënval het ons in Augustus begin om die nuwe wingerdstokkies aan te plant, en die laaste stokkies is in September geplant,” sê Emma. “Sedertdien het ons daaraan gewerk om die loof- en kordondrade, asook die drupperlyne vir die besproeiingstelsels aan te bring en het ons met die stokontwikkeling begin. Ons sal oor die volgende paar maande voortgaan om hierdie wingerdstokkies te bestuur en op te lei, en verwag dat ons in 2023 die eerste druiwe sal pars.

Courtneigh Frolicks (Vinpro junior wingerdboukundige), Emma Carkeek (Vinpro, Gen-Z wingerdboukundige), Talitha Venter (DWW) en dr Carlos Poblete (DWW) in die nuwe besproeiingsnavorsingsblok voor aanplantings gedoen is.

“Ons is werklik opgewonde daaroor om betrokke te wees by hierdie projek wat nog vir die volgende paar generasies waarde tot ons bedryf gaan toevoeg. Die projek het wonderlike ondersteuning ontvang van kwekerye en verskaffers in die bedryf in die vorm van skenkings van wingerdstokkes, besproeiingsmateriaal, prieelstelsels, asook hul tyd en kundigheid. Ons wil almal wat betrokke was bedank vir hul insette, en moedig enige iemand wat nog aan die projek wil deelneem aan om ons te kontak,” sê Francois.

NAVRAE:
Emma Carkeek
Tel: 021 276 0429
E-pos: emma@vinpro.co.za

Eerste gepubliseer in die US Fakulteit Agriwetenskappe se Oktober 2020-nuusbrief.

Go Back