News

Die wynbedryfliggaam, Vinpro, verwelkom die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling se besluit om voorsiening te maak vir die gebruik van druiwesap in die vervaardiging van alkoholiese appeldrankies, oftewel siders.

Volgens die Staatskoerant op 8 Julie 2022 maak regulasies kragtens die Wet op Drankprodukte voorsiening vir die gebruik van ander vrugtebasisse, insluitend druiwesap, vir die vervaardiging van ʼn sider, mits minstens 75% van die vrugtebasis wat gebruik word van appels afkomstig is. Tot nou toe is slegs peersap toegelaat (tot en met ʼn maksimum van 25%) as ʼn aanvulling vir appelsap in die vervaardiging van siders.

“Ons is bly oor die besluit, ná uitgebreide konsultasie met en versoeke wat Vinpro en SALBA (SA Liquor Brandowners Association) oor die afgelope 12 maande namens ons lede aan die Wyn- en Spiritusraad gerig het,” sê Christo Conradie, Vinpro-bestuurder wynbesigheid.

Conradie sê die wysiging is in lyn met internasionale standaarde en verseker die behoud van die gehalte van Suid-Afrika se siderprodukte. Die gebruik van druiwekonsentraat in sidervervaardiging het die potensiaal om ʼn aansienlike hoeveelheid appelsapkonsentraat wat hoofsaaklik ingevoer word, te vervang. “Benewens die vermindering van die risiko en kostes verbonde aan die invoer van appelsapkonsentraat, kan sidervervaardigers nou broodnodige ondersteuning aan plaaslike druiweprodusente bied en help om die wynbedryf se hoë surplus – wat hoofsaaklik deur beperkings op wynverkope sedert die begin van die Covid-19 pandemie veroorsaak is – te verminder en sodoende die bedryf te stabiliseer.

“Met die kontrakteringsonderhandelinge vir druiwesapkonsentraat wat normaalweg gedurende September en Oktober (voor die volgende oes) afskop, kom hierdie wysiging op die regte tyd en wil ons produsente en vervaardigers aanmoedig om betrokke te raak en die potensiële voordele van moontlike verkoopsooreenkomste te oorweeg,” sê Conradie.

MEDIANAVRAE:
Wanda Augustyn
Vinpro Kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-mail: wanda@wineland.co.za

Go Back