News

Die VinPro Santam Kelder Kongres is 6 Augustus 2014 by Goudini Spa, Rawsonville, aangebied. Internasionale en plaaslike sprekers het strategiese kwessies en uitdagings in die Suid-Afrikaanse kelderkonteks bespreek.

Laai af Ontgin markpotensiaal deur innovasie en differensiasie – Peter McAtamney, Wine Business Solutions, Australië

Laai af Vertel die SA Wyn Storie – Siobhan Thompson, Wines of South Africa

Laai af Fokus op die wyn-waardeketting – Christo Conradie, VinPro Wynkelders

Laai af Effektiewe energiebestuur in wynkelders – Prof Alan Brent, Ingenieursfakulteit, US

Laai af Drankwetgewing – jongste verwikkelinge – Danie Cronjé, Cluver Markotter

Laai af SA wynbedryf strategiese inisiatief – Rico Basson, VinPro

Laai af Santam spreekbeurt – Bertus Kloppers, Santam

Kontak Lee-Anne Davidson by tel 021 276 0460 of email leeanne@vinpro.co.za.

“,85

Go Back