News

VinPro bring wingerdwerker-opleiding na die wynprodusent se voorstoep in die vorm van ‘n omvattende reeks kursusse van grondvoorbereiding tot die oes van wyndruiwe.

Die kursusse is op die VinPro DVD Opleidingspakket, Wingerdpraktyke vir Wingerdwerkers geskoei. Elke module word as ‘n aparte kursus aangebied en sluit in:

  • Snoei
  • Wingerdvestiging
  • Stokontwikkeling
  • Lowerbestuur
  • Grondbestuur
  • Siekte- en plaagbeheer
  • Besproeiing
  • Bemesting
  • Oes van wyndruiwe
  • Grondkunde

Die daglange sessies behels beide teorie en prakties, gevolg deur ‘n evaluasie. ‘n Bywoningsertifikaat word uitgereik aan diegene wat die kursus voltooi het, en NQF vlak 1 akkreditasie kan op versoek bekom word.

Die onderskeie modules word in die volgende streke aangebied van Mei tot November: Olifantsrivier, Robertson, Worcester/Breedekloof, Paarl, Stellenbosch en Swartland.

Die VinPro Opleidingskursus word moontlik gemaak deur ‘n finansiële bydrae van die VinPro Stigting

Registreer nou teen R200 per persoon (BTW ingesluit). Kontak Mullen Jones by 023 626 1833 of training@skillscentre.co.za.

Sien die DATUMS-blad vir die onderskeie kursusse.

,22

Go Back