News

Waar begin en eindig ʼn direkteur se verantwoordelikheid? Wat behels die aanspreeklikheid van ‘n direkteur? Hoe kan ’n direksie sy doeltreffendheid verhoog? In opvolg van verlede jaar se suksesvolle werkswinkels, bied Vinpro vanjaar weer ’n reeks twee-dag formele Direkteursopleidingsessies aan.

Die doel met die direkteursopleiding is om nuwe en ervare direkteure op hoogte te hou van veranderinge in die regulatoriese omgewing, met ‘n aantal praktiese gevallestudies van hoe effektiewe bestuur binne ‘n wynkelder geïmplementeer kan word. Vinpro se Direkteursopleiding word aangebied met die ondersteuning van NEDBANK.

ONDERWERPE SLUIT IN:

  • Rol van direkteure en direksie: verstaan die vertrouens- en wetgewende verantwoordelikheid en aanspreeklikheid van ‘n direkteur (individu) en direksie (kollektief).
  • Doeltreffende werkspraktyke: verstaan die verskillende rolle, eienskappe en werkspraktyke wat ‘n direkteur en direksie doeltreffend maak.
  • Wynkelderstrategie en strategiese verslagdoening: evalueer potensiële strategiese agendapunte vir ‘n wynkelder en watter tipiese direksiegesprekke moet plaasvind.
  • Bestuur van die onderneming: verstaan die besigheidsaspekte wat die direksie moet beïnvloed om goeie bestuur te bewerkstellig, tesame met praktiese voorbeelde vir wynkelders.
  • Prestasiebestuur: erken die belangrikheid van ‘n gestruktureerde prestasiebestuursproses en hoe dit met talentbestuur skakel.
  • Bedryfsetiek: verstaan die bestuursimplikasies daarvan om ʼn etiese wynonderneming te wees.
Elke kursus word oor twee dae vanaf 08:30 – 12:30 fisies in die onderskeie streke gehou.

DATUMS:

26 & 27 Julie 2022: Robertson
2 & 3 Augustus 2022: Paarl
30 & 31 Augustus 2022: Olifantsrivier
13 & 14 September 2022: Worcester

Die koste beloop R1 950 per persoon vir die volledige kursus, wat opleidingsmateriaal insluit (nou beskikbaar in Afrikaans en Engels).

Wynkelders word aangemoedig om namens verteenwoordigers van hul direksie en topbestuur te registreer, tot ‘n MAKSIMUM VAN 4 VERTEENWOORDIGERS per maatskappy. Sou die belangstelling meer wees, sal die werkswinkels uitgebrei word (ons kan ongeveer 18 persone per sessie akkommodeer).

BESPREEK HIER
(slegs aanlynbesprekings; spasie is beperk)

Individuele kelders (produsente- of privaatkelders) het ook die keuse om die kursus as enkel besigheidsentiteit te voltooi, vir eienaars, direkteure en/of bestuur. Indien u hierdie opsie verkies, kontak Christo Conradie by tel 021 276 0429 of e-pos christo@vinpro.co.za.

NAVRAE:

Kim Scholtz by 021 276 0429 of e-pos scholtzk@vinpro.co.za.

Go Back