News

Die Vinpro-span het in die 2019/20 finansiële jaar hard daaraan gewerk om persepsies en gedrag te skuif om positiewe verandering in besighede, gemeenskappe, die industrie en beleidsomgewing te bewerkstellig – veral gegewe die Covid-19 pandemie.

Dít volgens Vinpro-voorsitter Anton Smuts in die Vinpro Jaarverslag, wat op 7 Oktober 2020 via e-pos en die Suid-Afrikaanse Posdiens aan lede uitgestuur is. Die Jaarverslag gee ʼn oorsig van die organisasie se bedryfsaktiwiteite en finansiële stand vir die 2019/20 oorsigjaar.

Die verslag sluit ook die kennisgewing en volmagvorm vir die Vinpro Algemene Jaarvergadering in, wat op 11 November 2020 om 09:00 digitaal aangebied word.

“In die gees van die slagspreuk by vanjaar se Nedbank Vinpro-inligtingsdag, Touch and Change, het ons span hard daaraan gewerk om persepsies en gedrag te verander om positiewe veranderinge in besighede, gemeenskappe, die industrie en beleidsomgewing te bewerkstelling,” sê Smuts.

Binne die konteks van Covid-19 het Vinpro pogings aangewend om die bloeding te stop, die bedryf te stabiliseer en te begin herbou. Die organisasie het dit gedoen deur van sy netwerke gebruik te maak om te beïnvloed en voorspraak te doen, om relevante inligting en hulpbronne aan lede te verskaf, hulle deur doelgerigte dienste te lei en individue en ondernemings te ondersteun om nuwe hoogtes te bereik.

LAAI DIE VOLGENDE AF:
Vinpro Jaarverslag 2020
Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering
Volmagvorm

 

Go Back