News

Die Vinpro-stigting – wat bekend is vir hul maatskaplike ontwikkelingsprogramme in die onderskeie wynbedryfgemeenskappe – sal voortaan as die Evergrow-stigting bekend staan, met ʼn hernieude fokus daarop om die skadelik effek van drankmisbruik te verminder.

Die organisasie sonder winsbejag is oorspronklik in 2013 gestig om die volhoubaarheid van die wynbedryf en verwante rolspelers te ondersteun en te verbeter deur talentontwikkeling te bevorder en te ondersteun. Die drie fokusareas was aanvanklik vroeë kinderontwikkeling, vaardigheids- en leierskapsontwikkeling en skadevermindering.

“Die direksie van die Vinpro-stigting het onlangs besluit om sy naam na EverGrow Foundation te verander met die doel om meer ondersteuning en finansiering te bekom uit ʼn magdom bronne, binne die wynbedryf en daarbuite,” sê Caroline Poole, bestuurshoof van die EverGrow-stigting. Dit volg ʼn drie jaar proses waardeur Vinpro aan die Stigting volle outonomie en operasionele onafhanklikheid wil bied.

EverGrow, in vennootskap met Aware.org, het ‘n nuwe benadering onderneem om ondersteuning aan plattelandse gemeenskappe te bied, deur Aware-ambassadeurs in die gemeenskap te identifiseer en op te lei; ʼn verandering van die Vinpro-stigting se maatskaplike werkerprogram.

Ongelukkig weens beperkte befondsing sal die breë-basis swart bemagtiging-ondersteuningsinisiatief, wat aan kelders en ander wynbesighede opsies gebied het om hul spandering op B-BSEB-vaardighede te kanaliseer, beëindig word. Vinpro sal ook vanjaar Agri’s Got Talent befonds, ‘n inisiatief wat voorheen deur die Vinpro-stigting befonds is.

“Ons sal voortgaan met ons fokus op gemeenskapsprogramme op plaasvlak, met ‘n spesifieke klem daarop om die skade wat verband hou met drankmisbruik te verminder. EverGrow is daartoe verbind om hierdie maatskaplike uitdagings die hoof te bied deur volgehoue ondersteuning van ons span maatskaplike werkers en ons Aware-ambassadeurs, wat steeds deurlopend opgelei en ontwikkel sal word en hulle sodoende sal versterk om hul gemeenskappe daagliks te ondersteun,” sê Caroline.

Kontak die EverGrow-stigting by 084 393 9881, e-pos caroline@evergrowfoundation.org.za, of volg EverGrow Foundation op Facebook en Twitter. “Ons bly daartoe verbind om Vinpro-lede en hul boerderygemeenskappe te ondersteun,” sê Caroline.

Go Back