News

Waar begin en eindig ʼn direkteur se verantwoordelikheid? Wat behels die aanspreeklikheid van ‘n direkteur? Hoe kan ’n direksie sy doeltreffendheid verhoog? Vinpro bied van Junie tot September ʼn reeks opleidingsessies in die onderskeie streke aan om die nodige insigte met kelderdirekteure te deel wat hulle kan help om meer doeltreffend te werk te gaan.

Vinpro se Direkteursopleiding word aangebied met die ondersteuning van NEDBANK.

“Onlangse makro-ekonomiese gebeure en korporatiewe verliese plaas groter verwagtinge op die rol van die direksie en individuele direkteure om te verseker dat die nodige bestuursmaatreëls in plek gestel word om doeltreffende toesig oor ʼn maatskappy te verseker,” sê Christo Conradie, Vinpro se bestuurder wynbesigheid. “Wynkelders is geen uitsondering nie, veral gegewe die toenemende kompleksiteit van die regulatoriese omgewing en besigheidsuitdagings  waaraan die wynbedryf deurlopend  blootgestel word.”

Vinpro se Direkteursopleiding sal nuwe en ervare direkteure op hoogte hou van veranderinge in die regulatoriese omgewing, met ‘n aantal praktiese gevallestudies en voorbeelde van hoe effektiewe bestuur binne ‘n wynkelder geïmplementeer kan word.

Onderwerpe sluit in:

  • Rol van direkteure en direksie: verstaan die vertrouens- en wetgewende verantwoordelikheid en aanspreeklikheid van ‘n direkteur (individu) en direksie (kollektief).
  • Doeltreffende werkspraktyke: verstaan die verskillende rolle, eienskappe en werkspraktyke wat ‘n direkteur en direksie doeltreffend maak.
  • Wynkelderstrategie en strategiese verslagdoening: evalueer potensiële strategiese agendapunte vir ‘n wynkelder en watter tipiese direksiegesprekke moet plaasvind.
  • Bestuur van die onderneming: verstaan die besigheidsaspekte wat die direksie moet beïnvloed om goeie bestuur te bewerkstellig, tesame met praktiese voorbeelde vir wynkelders.
  • Prestasiebestuur: erken die belangrikheid van ‘n gestruktureerde prestasiebestuursproses en hoe dit met talentbestuur skakel.
  • Bedryfsetiek: verstaan die bestuursimplikasies daarvan om ʼn etiese wynonderneming te wees.

Elke kursus word oor twee dae vanaf 08:30 – 12:30 fisies in die onderskeie streke gehou.

DATUMS:
9 & 10 JUNIE: Breedekloof
30 JUNIE & 1 JULIE: Worcester
7 & 8 JULIE: Robertson
4 & 5 AUGUSTUS: Klein Karoo
11 & 12 AUGUSTUS: Swartland
24 & 25 AUGUSTUS: Paarl
1 & 2 SEPTEMBER: Stellenbosch
15 & 16 SEPTEMBER: Olifantsrivier

Datums in September vir die ORANJERIVIER-opleidingsessies word nader aan die tyd bevestig.

Hierdie is die eerste in ‘n reeks direkteusropleiding, wat vorentoe jaarliks aangebied sal word.

Wynkelders word aangemoedig om namens verteenwoordigers van hul direksie en topbestuur te registreer, tot ‘n MAKSIMUM VAN 4 VERTEENWOORDIGERS per maatskappy.

Die koste beloop R1 950 per persoon vir die volledige kursus, wat opleidingsmateriaal insluit.

BESPREEK AANLYN HIER (SLEGS AANLYN BESPREKINGS)

NAVRAE: Kim Scholtz by 021 276 0429 of e-pos scholtzk@vinpro.co.za vir meer inligting.

 

 

 

 

Go Back