News

Daar was dikwels in die afgelope jaar ʼn beroep op wynbesighede om hul produkte op ʼn veilige en verantwoordelike manier te vervaardig, bemark en verkoop, en dat hulle daarmee saam ook verantwoordelike verbruik sal aanmoedig. Wat is die praktiese implikasies hiervan en wat word op bedryfsvlak gedoen?

Hou mense veilig

Sedert die uitbreek van Covid-19 in Maart verlede jaar in Suid-Afrika, het die hutsmerke #Maskup #Sanitise en #Socialdistance deel van elke Suid-Afrikaner se daaglikse woord en daad geword om hulself en diegene om hulle veilig te hou van die Coronavirus. Vinpro en WIETA het hierdie en ʼn aantal ander goue reëls verder uitgebrei in ʼn omvattende stel gesondheids- en veiligheidsprotokolle wat gemik is op verskillende vlakke van die bedryf gedurende en ná Covid-19. Die protokolle is geskoei op riglyne deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, die Wet op Beroepsveiligheid en -Gesondheid en vereistes soos daargestel deur die departement van indiensneming en arbeid.

Besighede moet eerstens hul risiko assesseer (waarvoor ʼn eenvoudige templaat by die hulpbronne onder beskikbaar is), en hul strategie en prosesse daarvolgens aanpas. Kommunikeer ook die prosedures en belangrikheid van nakoming binne en buite die werkplek deeglik aan werknemers en maak seker dat hulle dit wel nakom.

Die meeste besighede volg ʼn standaardprosedure rondom toegangsbeheer, wat ʼn saniteringstasie, die byhou van ʼn bywoningsregister van personeel en enige ander persone op die perseel, die neem van hul temperatuur en sekere vrae rondom simptome en kontak met Covid-19 positiewe persone insluit. Maar plase, kelders, botteleringsfasiliteite en uitvoerpakhuise het elkeen hul eie stel gespesialiseerde maatreëls. Laai die hulpbronne hier af:
Protokol: Wyndruifproduksie
Protokol: Wyndruifproduksie – Risiko-assesseringstemplaat
Protokol vir die Drankbedryf: Bottelering & Verwerking
Protokol: SA wynuitvoer laaiprosedure – verpakte wyn
Protokol: SA wynuitvoer laaiprosedure – grootmaatwyn

Teenoor die plaas- en kelderopset waar die omset van mense redelik konstant bly van dag tot dag, het wyntoerismebestemmings daagliks met ʼn groter verskeidenheid gaste uit allerlei oorde te doen en is die interaksie ook meer van ʼn persoonlike aard. Daarom volg hierdie besighede ʼn pasgemaakte Protokol: Wyntoerismebestemmings.

Met die oog daarop dat plaaslike handel weer sou heropen, was die drankbedryf ook proaktief daarin om deur die Trade Aware veldtog praktiese riglyne en hulpbronne aan drankhandelaars beskikbaar te stel om hul kliënte en werknemers veilig te hou.

Om besigheidskontinuïteit in die langer termyn te verseker, bied die Wes-Kaapse departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme (DEDAT) en ‘n aantal vennote tot middel Maart gratis professionele beroepsgesondheid en -veiligheid (OHS) ondersteuning aan landboubesighede.

Verbruik verantwoordelik

Terwyl die onverantwoordelike verbruik van drank en die effek daarvan op hospitale oor die afgelope jaar ʼn groot twispunt was en as motivering gedien het vir die beperkings op drankverkope, het die Covid19-pandemie krake in ons samelewing ontbloot wat alreeds vantevore ʼn realiteit was.

Vinpro glo dat ʼn langer termyn strategie nodig is om die skadelike effek van drankmisbruik te verminder en ʼn kultuur van verantwoordelike verbruik te kweek. In lyn met internasionale beste praktyke, moet bestaande wetgewing strenger toegepas word, daar zero verdraagsaamheid wees vir oortreders en gefokusde bewusmakingsprogramme en -veldtogte rondom verantwoordelike gebruik landswyd uitgerol word.

Maak mense bewus

Die wynbedryf is daarom reeds vir ʼn hele aantal jare verbind tot die drankbedryfliggaam Association for Alcohol Responsibility and Education (aware.org) se aksies om onverantwoordelike verbruik te bekamp en die skadelike effek daarvan te verminder. Dit sluit ʼn verskeidenheid navorsingsgebaseerde programme, ingrypings en veldtogte in oor, onder andere, fetale alkoholspektrumversteuring, drink en bestuur of stap, minderjarige verbruik, fuifdrinkery en die aanspreek van drankmisbruik op gemeenskapsvlak in.

Aware.org werk nou saam met die Stigting vir Alkoholverwante Navorsing (FARR), om navorsing in kwesbare gemeenskappe uit te voer rondom fetale alkoholspektrumversteuring, en dryf opleiding- en ondersteuningsprogramme spesifiek in die hoë-risiko gemeenskappe van Jacobsdal, Kirkwood, Prins Albert en Graaff Reinet.

Die Evergrow-stigting (voorheen Vinpro-stigting) bied ook ‘n Ambassadeursprogram, met die ondersteuning van Aware.org waardeur sowat 40 persone in die onderskeie wyndruifverbouingstreke ondersteuning en programme aan hul gemeenskappe gee rondom fetale alkohol, bewusmaking rondom drankmisbruik en verwante probleme, asook ander lewensvaardighede.

Om minderjarige verbruik en drankmisbruik aan te spreek het die organisasie die It Starts Today CAPs LO-program by 32 skole en gemeenskappe in die Oos-Kaap, Vrystaat en Mpumalanga uitgerol wat meer as 18 150 leerders bereik het, en meer onlangs ʼn stel hulpbronne aan drankhandelaars en -vervaardigers beskikbaar gestel wat hulle kan gebruik om voldoening aan wetgewing in terme van geen verkope aan persone onder 18 jaar by alle verkoopspunte, e-handelplatforms en in hul bemarking oor die algemeen te benadruk.

Aware.org, die Road Traffic Management Corporation (RTMC) en die departement van vervoer werk deurlopend saam aan veldtogte rondom sosiale norme om padveiligheid te bevorder, en die bedryf het gedurende die afgelope feesseisoen onder andere Uber-geskenkbewyse uitgereik as deel van ʼn Designated Driver-veldtog om te help verseker dat persone nie onder die invloed bestuur nie.

Bemark rég

Wynbesighede moet seker maak dat hulle hul produkte op ʼn verantwoordelike manier aan verbruikers uitbeeld. Vinpro en sy lede volg daarom die bedryf se Kode vir Kommersiële Kommunikasie, waardeur die drankbedryf homself reguleer in terme van die inhoud van promosionele boodskappe, maar ook beperkings oor waar en wanneer drankprodukte geadverteer mag word, insluitende voertuie, advertensieborde, borgskappe, hoofstroom media en digitale en sosiale media riglyne. Met die oog op kwesbaarheid van verbruikers tydens Covid-19 het aware.org ʼn Covid-19 Addendum tot die Kommunikasiekode opgestel.

Ploeg terug

Teen Junie 2021 sou die drankbedryf altesaam meer as R450 miljoen sedert November 2017 belê het in navorsing, programme, ingrypings en veldtogte met die oog daarop om die ernstige probleem van alkoholmisbruik en die skadelike gevolge daarvan in Suid-Afrika aan te spreek. Die bedryf het ʼn verdere R1 miljard oor die volgende vyf jaar hiervoor bewillig.

Die bedryf het ook oor die afgelope paar maande met die regering, burgerlike samelewing, arbeid, die drankraad en Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) hande gevat om gedrag te skuif deur gefokusde ingrypings. As deel hiervan is sowat 1 000 gemeenskapspatrolleerders na brandpuntgebiede uitgestuur om drankhandelaars se voldoening aan Covid-19 regulasies te oudit, as deel van ʼn groter landwye oudit rondom verantwoordelike handel.

Meer as R145 miljoen is teruggeploeg in gemeenskappe deur die skenking van persoonlike beskermingstoerusting en ander hulpbronne aan hospitale, maatskaplike ondersteuning en kospakkies aan gemeenskappe via nieregeringsorganisasies, asook die voorsiening van alkohol vir die vervaardiging van handsaniteerders en beskermingstoerusting aan kleiner drankhandelaars.

Dit begin by jou

Die wynbedryf neem die veiligheid en gesondheid van sy werknemers en hul gemeenskappe ernstig op, en beywer hom vir ʼn land waarin mense sy produkte op ʼn verantwoordelike manier kan geniet. Bedryfsliggame soos Vinpro en sy vennote voorsien die nodige hulpbronne, stel befondsing beskikbaar, ontwikkel en rol programme en veldtogte uit en bied die nodige ondersteuning om hierdie doelwitte te verwesenlik.

As jy wil hê die wynbedryf moet een wees waarin jy, jou besigheid, jou werknemers en gemeenskap kan floreer, is dit jóú verantwoordelikheid om die leisels te neem en dit te laat gebeur.

 

Go Back