News

Om volhoubaar te boer hou wynprodusente deurlopend hul vinger op die pols van beste wingerdpraktyke, die nuutste tegnologie en navorsing en globale en plaaslike markkragte wat ʼn rimpeleffek tot op plaasvlak het.

Winetech en Vinpro het hierdie en meer tydens ‘n reeks streeksinligtingsdae in Mei gedeel.

Ken die mark

“Hierdie tyd van die jaar neem wynprodusente belangrike besluite na parstyd in terme van praktyke in die wingerd en kelder, maar dis belangrik om ʼn stappie terug te neem en te kyk wat besig is om in die plaaslike en internasionale mark uit te speel,” sê Christo Conradie, Vinpro-bestuurder wynbesigheid.

Die volume en waarde van alle wyn wat wêreldwyd verhandel – hetsy verpakte- of grootmaatwyn – het in die twee jaar na die aanvang van Covid-19 gedaal, maar is sedert die begin van 2022 besig om te herstel. Vonkelwyn en ander gebottelde wyne toon waarde- en volumegroei, tapvatverkope beweeg sydelings en grootmaatwyn se volume en pryse bly steeds onder druk.

“Dis verblydend dat die gemiddelde internasionale wynprys per liter toegeneem het. Sekere van Suid-Afrika se produkte volg hierdie positiewe tendens, maar die mate waartoe produsente dit ervaar sal wissel tussen kultivars, verpakkings, produksamestellings en individuele besigheidsplanne,” sê Christo.

Hy moedig produsente aan om hul roete na mark te ontleed, verbruikersvoorkeure in hul teikenmarkte deeglik te verstaan en hierdie inligting te gebruik om weldeurdagte besluite op plaas- en keldervlak te neem. Daar is onder andere ʼn groot bewustheid onder verbruikers oor volhoubare verpakkings, omgewingsvriendelike produksie en etiese praktyke.

Verfyn wingerdbestuurspraktyke

Wyndruifprodusente moet ook hul beplanning en praktyke op plaasvlak verfyn om kostes af te bestuur met behoud van gehalte en produksie.

Volgens Vinpro se jaarlikse finansiële opname onder produsente het die koste van wyndruifproduksie oor die afgelope tien jaar gemiddeld met 7% per jaar gestyg, terwyl ʼn 14% toename in 2022 verwag word weens wêreldwye eksponensiële stygings in energie-, chemiese en kunsmispryse.

“Dink deeglik na oor die kultivars wat jy verbou, en laat die ouderdomsamestelling, produksie en winsgewendheid van die onderskeie blokke jou wingerdbestuurspraktyke lei,” sê Pierre-André Rabie, senior landbou-ekonoom by Vinpro.

Vinpro-konsultasiediensbestuurder Conrad Schutte het ʼn aantal slim wyndruifverbouingspraktyke gedeel aan die hand van gevallestudies in die kommersiële wingerde regoor die wyndruifverbouingstreke. Een hiervan behels die gebruik van kultivar- en kloongradering, grondkartering en GIS-tegnologie om wingerdpraktyke met ʼn behoefte aan hoër druif- en wyngehalte te belyn.

Nog ʼn gevallestudie het gedui op die waarde daarvan om plantwaterspanning deurlopend te monitor en besproeiingskedulering daarby aan te pas om skaars waterbronne optimaal aan te wend en die gewenste gehalte en produksie te behaal. In ʼn derde gevallestudie is die belangrikheid van omvattende grondmonsterneming en presisie toediening van ameliorante beklemtoon om insetkostes noukeurig te bestuur.

Emma Carkeek van die Gen-Z Wingerdprojek en Lucinda Heyns van Winetech het ook ʼn oorsig gegee oor ʼn wye reeks demonstrasiepersele, navorsingsprojekte en hulpbronne wat aan die bedryf beskikbaar gestel word om produsente te help om aan die voorpunt van beste wingerdpraktyke te bly.

“Ons beskik oor die proewe, gevallestudies, tegnologie, kundigheid en navorsing om ons te lei om meer doeltreffend en koste-effektief te boer. Kom ons gebruik dit!” sê Conrad.

 

Beskerm die volgende oes

Wyndruifprodusente kan die 2023-wyndruifoes beskerm deur ʼn omvattende swambestuursprogram regdeur die seisoen te volg.

“Witroes en donsskimmel veroorsaak tros- en blaarinfeksies wat groot oesverliese tot gevolg kan hê. Daarom is dit belangrik om blare se gesondheid te verseker en trosse te beskerm,” sê De Wet du Toit, bemarkingsadviseur by Villa.

Om witroesinfeksies te verhoed behoort produsente die toelaatbare beheermiddels vanaf 2 tot 5 cm lootlengte te spuit omdat witroes reeds vanaf bot saam met die wingerdogies begin ontwikkel. Tydens sy aanbieding by die Paarl-sessie het De Wet produsente ook aangeraai om genoeg swael in korrekte dosisse deur die seisoen toe te dien.

ʼn Beheerprogram vir donsskimmel behoort vanaf 10 cm lootlengte af te skop. Omdat donsskimmel in nat weer floreer, stel De Wet voor dat produsente die weervoorspelling noukeurig dophou en ʼn paar dae voor die reën spuit, met ʼn opvolgspuit sewe dae na die reënval. “Al was die reën die kontakmiddel af, bied die sistemiese middel wat voor die tyd in die plant opgeneem is tog ʼn mate van beskerming.”

Indien donsskimmelinfeksie wel voorkom, kan produsente dit vinnig stuit deur die korrekte sistemiese produk twee dae na die infeksie voorgekom het te spuit.

“Dis uiters belangrik vir wyndruifprodusente om ʼn volledige spuitprogram in konsultasie met hul chemiese adviseur te volg. Begin vroeg genoeg in die seisoen en hou lank genoeg aan. Dis die beste manier om jou wingerde en oes te beskerm,” sê De Wet.

 

Verbou dekgewasse

Die verbouing van dekgewasse in die wingerd bied ʼn verskeidenheid voordele, mits dit reg bestuur word. “Dekgewasse bied ʼn doeltreffende manier om onkruid te beheer, organiese koolstof in die grond op te bou, waterinfiltrasie te verbeter waterbesparing mee te bring deurdat deklaagbewerking verdamping beperk,” sê dr Johan Fourie voormalige navorser by die LNR Infruitec-Nietvoorbij en outeur van die boek Cover Crops in South African Vineyards, wat moontlik gemaak is deur Winetech, Villa en SATI.

Die boek bied omvattende bevindinge van proewe met 29 dekgewasspesies, asook praktiese wenke rondom die doeltreffende verbouing van dekgewasse in wyndruifwingerde.

“Eerstens is dit belangrik om die regte dekgewasspesie vir die grond en omgewing teen die regte saaidigtheid te vestig, dan om kritiese bemesting op die twee- tot sesblaarstadium toe te pas, en laastens om die dekgewasse voor bot dood te spuit sodat dit nie met die wingerd meeding vir water nie,” sê Johan.

Versoek ʼn gratis eksemplaar van die boek deur Winetech te kontak by 021 276 0496 of e-pos admin@winetech.co.za.

 

 

Go Back