News

Innovasie in landbou word deur ’n interdissiplinêre benadering, gefokusde befondsing en die praktiese uitvoering van idees gedryf.

Die Wes-Kaapse Landbounavorsingsforum (WKLNF) het onlangs tydens ’n werkswinkel idees uitgeruil rondom die drywers van innovasie. Die groepering, wat tans oor 54 lede beskik, is vier jaar gelede gestig met die doel om nouer samewerking tussen provinsiale regering, onderskeie landbousektore en relevante navorsingsinstansies te bevorder.

“Komplekse probleme in landbou kan slegs deur samewerking tussen die onderskeie spesialiteitsvelde aangespreek word. Deur die WKLNF kry rolspelers oor die landbouspektrum die geleentheid om koppe bymekaar te sit oor gemeenskaplike kwessies,” het Joyene Isaacs, hoof van die WesKaapse Departement Landbou, by die werkswinkel gesê.

“Dit is ’n prioriteit vir die regering om, in vennootskap met die onderskeie industrieë, ’n ekostelsel te skep waarin landbou-innovasie floreer,” het Alan Winde, die WesKaapse Minister van Ekonomiese Geleenthede bygevoeg.

Suid-Afrika beskik oor van die beste innoveerders ter wêreld, en dis die regering se verantwoordelikheid om nie net self innovasie te befonds nie, maar ook ’n platform te skep om ander befondsers te lok. Winde het onder andere na ’n “Funding Fair” verwys, waar 40 innoveerders die geleentheid gebied word om hul konsepte aan voornemende beleggers voor te lê.

Hy het die landbousektor gemaan om aan nuwe, koste-effektiewe maniere te dink om voordeel uit die Afrika-kontinent se beskikbare landbougrond te trek. “Pasop dat Afrika nie gekoloniseer word deurdat ander lande groter voordeel uit ons landbougrond trek nie,” het Winde bygevoeg.

Nuwe idees en navorsing is goed, maar dit kan eers tot innovasie lei indien dit praktiese implikasies inhou en effektief uitgevoer word. Dít aldus Martin Butler, hoof van die Universiteit Stellenbosch Besigheidskool se nagraadse diploma in besigheidsbestuur en administrasie.

In sy fokus op makrotegnologie tendense het Butler na die term “groot data” verwys. Massiewe volumes data word daagliks deur tegnologie gegenereer, teen ’n al vinniger spoed en in ’n groter verskeidenheid formate, soos teks, video, oudio, foto’s en grafika. Dit sal egter slegs waarde inhou indien dit gesif, geÏnterpreteer en omgeskakel word na relevante inligting vir ’n spesifieke besluitneming of probleemoplossing, en uiteindelik tot praktiese toepassing lei.

“Die tempo waarteen innovasie in die landbousektor plaasvind, sal afhang van die tempo waarteen nuwe maniere van doen aanvaar word, soos wat ’n nuwe generasie tegnologies-ingestelde produsente die familiebesigheid oorneem,” het Butler bygevoeg.

’n Aantal innoverende projekte in die Wes-Kaapse landbouomgewing is tydens die werkswinkel voorgelê.

,203

Go Back