News

Suid-Afrikaanse wynkelders sal steeds voordeel trek uit tariefvrye uitvoere na die VK na Brexit.

Die Verenigde Koninkryk (VK) sal na verwagting die Europese Unie (EU) aan die einde van 2020 verlaat, waarna Suid-Afrikaanse wynkelders nagenoeg 71.5 miljoen liter wyn tariefvry na die VK sal kan uitvoer.

“Die VK het in Junie 2020 ʼn wet aanvaar wat bevestig dat hy nie aansoek sou doen om ʼn verdere verlenging van die oorgangstydperk ingevolge die Brexit-onttrekkingsooreenkoms nie. Die VK sal dus na verwagting die EU se Binnemark- en Doeane-unie op 31 Desember 2020 verlaat,” sê Michael Mokhoro, belangegroepbestuurder by Vinpro en SALBA (SA Liquor Brandowners Association) se Winebiz-toonbank.

Die VK is die grootste uitvoerbestemming in Suid-Afrika, met totale wynuitvoere van 82 miljoen liter vir die jaar geëindig 30 Oktober 2020, waarvan 36% verpakte wyn en 64% grootmaatwyn was.

EU-ooreenkoms bly; nuwe VK-ooreenkoms gesluit

Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG), wat Suid-Afrika insluit, het tot nou toe ‘n ekonomiese vennootskapsooreenkoms (EVO) met die EU gehad, wat marktoegang bevorder deur belastingvrye invoer van sekere produkte na EU-lande, insluitend wyn.

Ingevolge die ooreenkoms tussen die SAOG en die EU kon Suid-Afrika 114 miljoen liter tariefvry na die VK uitvoer. Die ooreenkoms sou egter slegs van toepassing op die VK wees solank dit deel van die EU sou vorm. Na Brexit sal die SAOG/EU-ooreenkoms nie meer van toepassing wees op uitvoere na die VK nie.

Om te verseker dat uitvoere tussen Suid-Afrika en die VK ná Brexit ononderbroke kan voortgaan, het die VK en lidlande van die Suider-Afrikaanse Doeane-unie (SADU) – naamlik Suid-Afrika, Lesotho, eSwatini, Botswana en Namibië – tesame met Mosambiek in September 2019 ‘n nuwe SADU-Mosambiek/VK EVO gesluit, wat in Oktober 2019 onderteken is. Die VK, Lesotho, Suid-Afrika, Botswana en Namibië het reeds die ooreenkoms bekragtig, en eSwatini is tans besig om sy bekragtigingsprosesse te finaliseer.

Terwyl die huidige SAOG/EU-ooreenkoms onveranderd bly in terme van Suid-Afrikaanse uitvoere na EU-lande – insluitend die voordeel daarvan om 114 miljoen liter tariefvry na hierdie lande uit te voer (met ʼn verhoging van 1 miljoen jaarliks) – sal die nuwe SADU-Mosambiek/VK-ooreenkoms op 1 Januarie 2021 in werking tree vir Suid-Afrikaanse uitvoere na die VK.

70% verpak, 30% grootmaat

Van die 71.5 miljoen liter tariefvrye kwota vir uitvoere van Suid-Afrikaanse wyn na die VK in 2021, word 30% toegestaan aan grootmaatuitvoere en 70% aan verpakte utvoere. Die kwota sal na verwagting jaarliks met 656 580 liter verhoog.

“Wanneer wyn as tapvate na beide die EU en VK uitgevoer word, is dit belangrik om kennis te neem dat wyn met ʼn werklike alkoholsterkte van minder as 18% in ʼn 2-liter of kleiner houer as verpak beskou word, en wyn met ʼn werklike alkoholsterkte per volume van minder as 18% as grootmaatwyn beskou word,” sê Michael.

Alhoewel die wynkwota vanaf 1 Januarie 2021 beskikbaar sal wees, sê Michael dat die Suid-Afrikaanse regering intern besluit het dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) die wynkwota op ʼn eerste-in-eerste-bedien basis sal administreer.

“Die etiketteringsvereistes sal op hierdie stadium nie vir wynuitvoerders verander nie,” sê Michael. Die naam en adres van ʼn invoerder of botteleerder (in die geval van grootmaat wyninvoere) wat in die EU, VK of Noord-Ierland gebaseer is, sal aanvaar word. Etikette vir gebotteleerde wyn wat in die VK bemark word, kan nog tot en met 30 September 2022 gebruik word. Vanaf 1 Oktober 2022 moet wyn wat in die VK bemark word, die naam en adres van ʼn invoerder of botteleerder gebaseer in die VK op die etiket aandui.

Die vereistes met betrekking tot die VI-vorm bly onveranderd vanaf 1 Januarie tot Oktober 2021. Die VK het aan die EU ʼn grasieperiode van ses maande (1 Januarie tot 30 Junie 2021) toegestaan om die VI-1 vorm te gebruik. Die VK het ingestem om die EU-standaarde oor die volgende twaalf maande te aanvaar, met die moontlikheid van ʼn verdere ses maande verlenging,” sê Michael.

Wyn wat in die EU gebotteleer en na die VK uitgevoer word, en andersom, moet voortgaan om gebruik te maak van die EU se Euro1-sertifikaat, wat in albei lande toelaatbaar is. Uitvoersertifikate sal nie deur Brexit geaffekteer word nie en bly geldig tot hul vervaldatum in 2021.

Rig verdere navrae aan:

Michael Mokhoro
Belangegroep-verhoudings
Winebiz
Wyn- en Brandewynbedryf
Tel: 012 807 6686
Sel: 083 271 7482
E-pos: mmokhoro@salba.co.za

Sam Legare
Direktoraat: Internasionale handelsbevordering
Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling
Tel: +27 12 319 8011
Sel: +27 82 616 6970
Faks: +27 12 319 8001
E-pos: SamLe@Dalrrd.gov.za
Web: www.dalrrd.gov.za

 

Go Back