News

Die Suid-Afrikaanse wyntoerismebedryf het sy pas gefinaliseerde leer- en ontwikkelingstrategie met twee suksesvolle wyntoerismekursusse afgeskop.

“Die volbespreekte Beste-in-Klas Kelner- en Wyndiensopleidingskursusse wat van 30 November tot 3 Desember 2021 aangebied is, was ʼn mylpaal vir Vinpro as die eerste opleidingsessies wat deel vorm van ʼn nuut gefinaliseerde leer- en ontwikkelingstrategie vir die wyntoerismesektor,” sê Marisah Nieuwoudt, Vinpro wyntoerismebestuurder.

Die leer- en ontwikkelingstrategie vir die wyntoerismesektor is in Oktober 2021 gefinaliseer en die prioriteitsareas vir vaardigheidsontwikkeling geïdentifiseer. Dit het gevolg nadat ʼn aanlyn wyntoerisme-vaardigheidsopname onder 161 wyntoerismewerkers van 52 wynkelders gedoen is, waardeur byna 7 700 bevoegdhede geëvalueer is.

Vinpro en die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit (CWDM) het die vaardigheidsopname en mensontwikkelingstrategie befonds, waarvan die resultate sal terugvloei na die SA Wynbedryf Professionele Liggaam (SAWIPB) om die opleidingsbehoeftes van die bemarkings- en verkopesubsektor van die wynbedryf te rig. Die Beste-in-Klas Kelner- en Wyndiens-opleidingskursusse is onder andere geprioritiseer, gebaseer op die grootte van die vaardigheidsgaping (aantal respondente), asook die belangrikheid van hierdie bevoegdheid om Suid-Afrika se strategiese wyntoerismedoelwitte te behaal.

“Gegewe die effek wat Covid-19 op die hoeveelheid terugvoer op die opname gehad het, gekenmerk deur handelsonderbrekings, is ʼn tweejaar opleidingsplan opgestel en sal dit as ‘n dinamiese element van die strategie beskou word wat hersien sal word namate meer wyntoerismewerkers die

Die kelneropleiding is deur 29 persone in Stellenbosch bygewoon.

vaardigheidsopname voltooi,” sê Marisah.

Kursusinhoud

Beide kursusse is spesifiek ontwerp om die kernvaardighede van die rolle aan te spreek soos uiteengesit in die wyntoerisme-bevoegdheidsraamwerk en sluit werkgeïntegreerde leerkomponente in.

Rob Arnold van RCA Consulting het die Beste-in-Klas Kelner-opleidingskursus op 30 November 2021 in Stellenbosch vir 29 wyntoerismewerkers aangebied. Die kursusgangers was hoofsaaklik kelners en wynambassadeurs, maar ʼn aantal funksie-assistente en huishoudingspersoneel is ook verwelkom om hulle van die nodige vaardighede te voorsien om in die restaurant of proelokaal te kan uithelp.

Die kelnerkursus was praktiesgeöriënteerd, en het kursusgangers geleer hoe om kos- of wynaanbevelings te maak, bestellings te neem, geregte voor te sit en af te dek, die basiese beginsels oor kos- en wynkombinasie, hoe om ʼn uitnemende gaste-ervaring te skep en meer.

Die wyndiensopleiding is deur 26 persone in Stellenbosch en Robertson bygewoon.

Cathy Marston van die International Wine Education Centre (IWEC) het van 30 November tot 3 Desember 2021 twee tweedagkursusse onderskeidelik in Stellenbosch en Robertson aangebied. Altesaam 26 wyntoerismepesoneel het die kursusse bygewoon, wat hoofsaaklik in hul maatskappy se proelokaal en restaurant werk.

Tydens die wyndienskursus het kursusgangers meer geleer oor die eienskappe van verskillende Suid-Afrikaanse wyndruifsoorte, hoe om verskillende wynstyle voor te sit, hoe om ʼn proenota te skryf, die basiese beginsels van kos-en-wynervarings, hoe om wyn te stoor, hoe om wynfoute op te spoor en meer.

Vinpro en die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit het die opleidingskursusse ten volle befonds en daar was geen registrasiekoste vir wynkelders nie.

Hou die spasie dop in 2022

Vinpro sal voortgaan om leer- en ontwikkelingsprogramme in 2022 aan te bied. Vir wynkelders om te kwalifiseer vir hierdie gratis/befondsde opleiding moet hulle die volgende stappe volg:

  1. Wyntoerismewerkers en hul bestuurders/toesighouers moet op die Leerderbestuurstelsel (LMS) registreer by http://skillogical.com/vinpro/.
  2. Wyntoerismewerkers moet die vaardigheidsopname voltooi, waardeur hul vaardigheidsbehoeftes met toekomstige leer- en ontwikkelingsgeleenthede ooreenstem.
  3. Bestuurders en toesighouers moet hul spanlede se vaardigheidsopname-reaksies hersien om opleidingsbehoeftes en die relevansie tot hul daaglikse rol of groeipad te bevestig.

Die wyndiensopleiding het ‘n praktiese proe ingesluit.

Gegewe die strategie se prioritisering van gemengde en werksgeïntegreerde leer, sal die eerste opleidingskursus wat in 2022 aangebied word ʼn aanlyn Suid-Afrikaanse Wynkursus wees wat deur die Cape Wine Academy aangebied word en ‘n aanlyn begeleide wynproe insluit.

Tien toepaslik gekwalifiseerde wyntoerismewerkers sal ook befonds word om hul registrasie by die Sommeliersvereniging van Suid-Afrika (SASA) te voltooi. Die datums vir verdere formele kursusse in Kelner- en Wyndiens, wat voorlopig vir die wintermaande geskeduleer is, sal mettertyd gekommunikeer word.

“Vinpro wil graag ons hartlike dank uitspreek teenoor die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit vir hul volgehoue ondersteuning van die wyntoerismesektor. Ons is ook dankbaar teenoor ons gasheer-wynkelders, Lanzerac en Graham Beck, wat gunstige tariewe aan ons gebied het en sodoende gehelp het om die opleiding moontlik te maak,” sê Marisah.

Vir meer inligting, registreer op die LMS vir ʼn aanlyn inligtingsessie wat een keer per week deur Vinpro se Wyntoerismebestuurder, Marisah Nieuwoudt, aangebied word.

Go Back