Die Vinpro Foundation is ’n organisasie sonder winsbejag wat in 2013 deur Vinpro opgerig is om met opheffingswerk in landelike gebiede te help. Johannes Richter het met die nuwe bestuurshoof, Caroline Poole, gaan gesels oor wie sy is en wat sy wil bereik.

Of dit nou belange in etiese handel deur bydraes aan Wieta, maatskaplike werk deur die Aware.org-projek of studiebeurse is, die Vinpro Foundation het sy vingers op die hartklop van transformasie in die wynbedryf. Caroline Poole is sedert April aan die stuur van hierdie skip wat reddingsboeie na plase en hul gemeenskappe wil gooi.

Haar mense
Albei Caroline se ouers was plaasmense en dit is waar haar wortels voedsel vind, maar sy het nie self op ’n plaas grootgeword nie. “Dit is ’n voorreg wat my ontgaan het,” sê sy. Sy wou aanvanklik boekhouding studeer, maar haar hart vir mense het haar eindelik na ’n graad in sosiologie op Stellenbosch gelei met spesialisering in navorsing en ontwikkeling. “Jy kan nie met mense werk as jy hulle nie verstaan nie, en jy kan hulle nie verstaan as jy nie na hulle luister nie,” sê sy.

Caroline het ervaring op verskillende vlakke van die bedryf. By die Universiteit Stellenbosch het sy gekyk na bewegingspatrone en die migrasie van mense op plase. Haar tesis het oor gemeenskapsveerkragtigheid gehandel, en veral hoe mense en gemeenskappe van traumatiese gebeurtenisse herstel. Sy was ’n tyd lank by Wieta werksaam as Stronger Together se programbestuurder in navorsing oor en opleiding in moderne slawerny.

“Ek het veral ’n hart vir mense op plase,” sê sy. “Hulle word dikwels in ’n silo gesien as gemeenskappe wat apart van die res van die wêreld funksioneer.” Dit lei daartoe dat hierdie gemeenskappe ook in beleid en besluitneming deur munisipaliteite en die regering afgesonder word, byvoorbeeld met behuising. “Die probleme hier is nie eie aan die wynbedryf nie. Ek het ook in die vrugtebedryf gewerk en dis probleme wat oral ervaar word.”

Waar lê die behoefte?

Caroline sê sy wil graag vir alle mense op plase meer ondersteuning van die regering kry, soos beter diensverskaffing en maatskaplike dienste. “Die Foundation se maatskaplike werkers doen ongelooflike werk vir Vinpro-lede, maar die regering moet ’n groter rol speel. Daar is ’n groot nood aan huweliksberading en konflikhantering. Die regering is veronderstel om hierdie dienste te lewer, maar om die een of ander rede bereik dit nie altyd die plaasmense nie.”

Die feit dat daar wel mense is wat oor transformasie wil praat, iets daaraan wil doen en stelsels in plek wil sit om dit te laat werk, maak haar opgewonde. Sy geniet dit om met die buiteland te kan deel hoeveel hoop daar in ons bedryf is. “Daar is soveel goeie harte. Besighede moet net gehelp word om die vaardighede wat beskikbaar is te ontwikkel. Die plaas is eerstens ’n besigheid, maar daar is ook hierdie sensitiewe sosiale sfeer wat reg bestuur moet word.”

Samewerking is die sleutel
Caroline is ’n groot voorstaander van samewerking. Maklike toegang tot alle dienste wat beskikbaar is, sal die gevoel van isolasie by plaasgemeenskappe besweer en die ondoeltreffende duplisering van dienste voorkom. Maar dit is ook belangrik dat jy nie jou vennote vervreem deur ’n eenstopwinkel vir alles te probeer wees nie. “Een van die dinge wat ek graag wil regkry, is om in verskeie gebiede ’n volhoubare multidissiplinêre forum te help begin wat enige situasie in die gemeenskap kan aanspreek.”

Die Foundation bied die geleentheid om gemeenskappe op te bou en aan mense waardigheid te gee. “Die wynbedryf is baie innoverend,” sê Caroline. “Buitelandse handelsmerke sit met groot oë en kyk na die verskillende modelle wat ons in die gemeenskappe aanmekaar sit.”

Sy wil toenemend met ander programme in die bedryf hande vat en sien uit na geleenthede om nouer met Vinpro se ander inisiatiewe soos die transformasie-eenheid en opleidingsprogramme saam te werk. Die Foundation is besig om stelselmatig sy model te skaaf om meer gedoen te kry, sê sy. Die idee is om dit vir produsente so maklik as moontlik te maak om by die programme in te skakel. Groter sigbaarheid is ook ’n hoë prioriteit, want in sommige gevalle betaal produsente vir dienste wat hulle gratis tekan kry.

Ná ’n lang dag
Op die vraag oor hoe sy die balans tussen haar werk en persoonlike lewe handhaaf, lag Caroline net en sê dan, “O, dis baie maklik! Ek is nie getroud nie en het nie kinders nie.” Wanneer sy tyd vir haarself het, hou sy van lees en volg ’n paar gunsteling TV-reekse vir ontspanning. Sy is ook lief vir die buitelewe en neem graag natuurfoto’s.

“Ek is opgewonde om hier te wees. Ek wens al die produsente wil my bel om te vra of hulle more ’n maatskaplike werker op hul plaas kan kry. Ek glo mense het hulp nodig, maar hulle weet net nie altyd wie om te vra nie. Bel my! As ek nie self kan help nie, het ek al genoeg kontakte opgebou om ’n plan te maak.”

Go Back