News

Die 2015 VinPro Produksieplan-opname skop in Julie af en alle primêre wyndruifprodusente word aangemoedig om deel te raak van hierdie jaarlikse finansiële ontleding. Deelnemers kry die geleentheid om hul eie besigheid teen ander produsente in hul streek, die breër bedryf en top derde op ’n anonieme basis te meet. Die opname behels die bywoning van ’n inleidende invoersessie in die onderskeie streke gedurende Julie en Augustus, asook ’n terugvoersessie in November, na afloop van alle ontledings. Deelnemers ontvang ontledings van onder andere hul produksiestruktuur, kultivars, kapitaalstruktuur, produksiekoste en winsgewendheid.

Deelname is gratis en vrywillig en alle inligting word streng vertroulik hanteer. Vir deelname, kontak Andries van Zyl by 021 276 0429 of andries@vinpro.co.za.

Gepubliseer in die Julie 2015 uitgawe van WynLand tydskrif. 

,221

Go Back