News

Vinpro is uiters teleurgesteld in die nasionale minimumloonverhoging wat op 8 Februarie 2022 deur die regering aangekondig is. Dit nadat die wynbedryforganisasie hom sterk bepleit het vir ʼn spesiale sektorspesifieke vrystelling, insluitend die voorstel vir ʼn nul persent aanpassing in die nasionale minimumloon vir die wynsubsektor, met die voorneme dat die loon weer sal stabiliseer namate die wynbedryf ekonomiese herstel bereik het.

“Ons glo dat ʼn uitsondering vir die wynsektor geregverdig is weens die feit dat dié sektor buitensporig deur die Covid-19-inperking geraak is, terwyl landbou in die algemeen as noodsaaklike diens geklassifiseer is en nie in dieselfde mate deur die relevante inperkings geraak is nie,” sê Vinpro-bestuurshoof Rico Basson.

“Agri-werknemers (plase, wynkelders en besighede regdeur die waardeketting) sal altyd ons waardevolste bate wees. As een van die mees arbeidsintensiewe subsektore in die landbou met arbeidskoste wat 41% van totale plaasinsetkoste beloop, sal verdere verhogings in die nasionale minimumloon in hierdie stadium ʼn ernstige uitwerking op indiensneming in die sektor hê.”

Vinpro het in deurlopende gesprekke met die regering oor die afgelope paar maande klem gelê op die talryke uitdagings wat die bedryf in die gesig staar, insluitend ʼn wynsurplus, ʼn daling in wynpryse en vertraagde uitbetalings, uiterste stygings in insetkostes en voortgesette ontwrigtings by Kaapstad-hawe, om ʼn paar te noem.

Nieteenstaande Vinpro se vertoë het die regering aangekondig dat die nasionale minimumloon op 1 Maart 2022 van R21.69 tot R23.19 per uur sal styg, wat ʼn 6.9%-verhoging verteenwoordig.

“In die lig van die wynbedryf se huidige uitdagings, het ons nou meer as ooit stabiliteit, beleidsekerheid en ondersteuning van die regering nodig. Vinpro en ons bedryfsvennote sal dus steeds onvermoeid te werk gaan om die uitdagings by die hawe, glastekorte, onwettige handel, skadevermindering en die voorgestelde elektrisiteitsverhoging die hoof te bied. Ons is ook in gesprek met Tesourie en het ʼn nulverhoging in aksynsbelasting versoek,” sê Basson.

AANSOEK OM VRYSTELLING

Hoewel die regering nie ʼn algehele vrystelling vir die wynbedryf toegestaan het nie, maak Artikel 15 van die Wet op Nasionale Minimumloon voorsiening vir ʼn vrystellingsproses vir werkgewers. Die vrystellingsproses is spesifiek geskep vir werkgewers wat kan bewys dat hulle nie kan bekostig om die nasionale minimumloon aan werkers te betaal nie.

Hiermee verdere inligting, met vergunning van Agri SA:

’n Aansoek moet deur die Nasionale MinimumLoonstelsel aanlyn portaal –  https://nmw.labour.gov.za/  – ingedien word deur die prosedures te volg soos deur die stelsel versoek word en  die volgende inligting te verskaf soos deur die stelsel vereis:

Vir besighede:

  • Staat van finansiële prestasie (Inkomstestaat – 3 jaar – huidige jaar voorspellings en 2 vorige jare)
  • Staat van finansiële posisie (Balansstaat)

Vir privaat huishoudings:

  • Staat van finansiële prestasie (Inkomstestaat – 1 jaar)

Vrystellings verskaf aan werkgewers ‘n afname van  slegs 10% (as ‘n maksimum) in die nasionale minimumloon. Dit wil sê R23.19 tot R20.87.

Vir meer inligting vind hiermee ʼn hoëvlak-opsomming deur Agri SA.

Navrae kan aan Lebogang Sethusha gerig word aan lebogang@agrisa.co.za.

 

Go Back