News

Die eienaar/direkteur van Welverdiend plaas in Slanghoek, Sakkie du Toit, is onlangs verkies as streeksdirekteur vir die Breedekloof area met die uittrede van die vorige direkteur, Pieter Hugo. Hoof uitvoerende beampte vir Van Loveren Wyne, Phillip Retief, is verkies as kelderdirekteur vir die Robertson/Klein Karoo area met die uittrede van die vorige direkteur Bowen Botha. 

Beide die nuwe aanstellings is van krag na afloop van VinPro se Algemene Jaarvergadering op 28 Oktober 2014.

,54

Go Back