News

Mzukisi Mooi, voorsitter van WIETA, is op 12 September 2021 oorlede.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is hartseer oor die afsterwe van Mzukisi Norman Mooi, voorsitter van WIETA, die wyn- en landboubedryf se etiese handelsorganisasie. Mzukisi is Sondagaand, 12 September 2021, op 58-jarige ouderdom aan Covid-19 oorlede.

Mzukisi, ʼn vaardige ontwikkelings-, opvoedings- en opleidingspraktisyn, het ʼn passie vir mense in die wyn- en landbousektor gehad en ʼn integrale rol gespeel in die vooruitgang van volwasse onderwys, gemeenskapsontwikkeling en konflikoplossing onder individue en belangegroepe in landelike gebiede. Hy was ʼn geesdriftige aktivis vir maatskaplike geregtigheid en menseregte, en het altyd daarna gestrewe om bestaande maatskaplike en ekonomiese ongelykhede uit te daag deur vrede en sosiale eensgesindheid te bevorder.

Nadat hy in die Oos-Kaap grootgeword het en aan die Thembalabantu Hoërskool in Zwelitsha, King Williams Town, gematrikuleer het, het hy in Kaapstad gestudeer en ʼn nagraadse kwalifikasie in gemeenskapsontwikkeling verwerf. Hy was ook ʼn geakkrediteerde bemiddelaar by die Mediation-in-Motion-instelling en het op die Independent Mediation Service of South Africa (IMSSA) se opleidings- en bemiddelingspaneel gedien, met ʼn fokus op gemeenskapskonflikresolusie.

Mzukisi het vanaf 2006 op die WIETA-raad gedien, vanaf 2009 op die akkreditasiekomitee en was die organisasie se voorsitter van 2008 tot sy afsterwe. Gedurende hierdie tyd het hy belangrike leiding en ondersteuning gebied rondom verskeie projekte, insluitend opleiding aan toesighouers oor diskriminasie, die ontwikkeling van WIETA se gidse vir plaaswerkers en veldtog oor plaagdoders, asook imbizo’s met plaaswerkers om hulle bewus te maak van die WIETA-kode en die beginsels van vryheid van assosiasie. Hy het met rolspelers van burgerlike samelewing en arbeid geskakel oor verskeie etiese handel en maatskaplike geregtigheidskwessies, en het veral ʼn belangrike rol gespeel in die interaksie met internasionale wynkopers en arbeidsbewegings en nieregeringsorganisasies oor die toestande waaronder plaaswerkers in die Wes-Kaap woon en werk.

Meer onlangs was Mzukisi ʼn konsultant by die Institute for Justice and Reconciliation (IJR) met die doel om maatskaplike dialoog in die landbousektor van die Wes-Kaap te bevorder deur gesprekke tussen produsente, die burgerlike samelewing, gemeenskapsgroepe en arbeid in streke soos De Doorns, Grabouw, Robertson en Riebeek-Wes te fasiliteer.

“Mzukisi Mooi was ʼn nederige en deernisvolle leier met ʼn sterk oortuiging oor die waarde van versoening deur oop en eerlike gesprekvoering,” sê Rico Basson, Vinpro-bestuurshoof.

“Hy het ʼn belangrike rol as voorsitter van WIETA gespeel om nie net met wysheid te lei nie, maar ook konteks en duidelike strategiese rigting aan die direksie en verskillende belanghebbers te gee. Hy het ʼn wesenlike bydrae gelewer tot die wyn- en breër landbousektor en sy afsterwe laat ʼn groot leemte in die lewens van almal met wie hy saamgewerk het. Ons innige meegevoel met sy vrou, Ndimi, sy kinders, familie en kollegas in hierdie hartseer tyd.”

“Mzukisi sal werklik gemis word,” sê Christo Conradie, bestuurder wynbesigheid by Vinpro, wat ook saam met Mzukisi op die WIETA-raad gedien het. “Ek het die grootste respek vir hoe hy soms onder uitdagende omstandighede sosiale dialoog kon fasiliteer deur koel en kalm aan alle partye die geleentheid te bied om hul standpunt te stel, sy eie standpunt ferm kon stel en almal met waardigheid en regverdigheid behandel het.”

“Hy was eerlikwaar die toonbeeld van ʼn eerlike bemiddelaar,” sê Christo Conradie, bestuurder wynbesigheid by Vinpro.

Uitgereik deur: Vinpro

Medianavrae:
Wanda Augustyn
Tel: 021 276 0458
Epos: wanda@wineland.co.za

Go Back