News

Namate volhoubaarheid ʼn al hoe groter dryfveer in ons daaglikse doen en late word, is herwinning in wynverwante besighede geformaliseer deur gefokusde wetgewing en die stigting van ʼn aantal organisasies om hulle met voldoening by te staan. Dit kan boonop as ʼn geleentheid beskou word om die Suid-Afrikaanse wynbedryf as ʼn voorloper op die gebied van volhoubaarheid te posisioneer.

Die regulasies

Op 5 November 2020 het die Minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye die Extended Producer Responsibility Regulations (EPR) bekragtig vir papier, verpakking en enkele produkte vir eenmalige gebruik (sien die regulasies hier).

Die regulasies stel nakomingsdoelwitte vir plastiek, papier en glas  deur te spesifiseer in watter mate elke produk hergebruik, versamel en herwin moet word. Intussen was daar verdere onderhandelinge met die departement oor die regulasies, wat gelei het tot ‘n wysiging in Mei 2021 (sien die wysiging hier).

“Die regulasies is internasionaal belyn met die Global Sustainability Goals – spesifiek doelwit 12 wat verwys na verantwoordelike produksie en verbruik – en as ʼn bedryf word ons ook daagliks blootgestel aan ʼn verskeidenheid volhoubaarheidsboodskappe in die markplek,” sê Christo Conradie, bestuurder van Vinpro se afdeling wynbesigheid.

Namate daar vorentoe groter klem gelê gaan word op volhoubaarheidsaspekte soos die ESG (environmental, social & governance) raamwerk, skakel die nuwe regulasies ook in by ʼn verskeidenheid bestaande bedryfsinisiatiewe rondom etiese handel, omgewingsvriendelike praktyke en naspeurbaarheid, asook die vermindering van ondernemings se koolstofvoetspoor.

Christo Conradie, Vinpro bestuurder wynbesigheid.

Vanuit ‘n wynperspektief is dit Vinpro se interpretasie dat glas (bottels), plastiek (verpakking) en papier (bokswyn) hier van toepassing sal wees. Dit val almal onder gereguleerde produkte en produsente/handelsmerkeienaars sal aan die regulasies moet voldoen indien hulle meer as 10 ton per jaar van enige van hierdie produkte produseer of verbruik. In hierdie verband lui die wysigings van 5 Mei 2021:

“3. This Notice applies to the following identified products at the end of their life:
(1) paper & paper packaging material;
(2) plastic packaging;
(3) biodegradable and compostable packaging;
(4) single-use products;
(5) single-use compostable products;
(6) single-use biodegradable products;
(7) glass packaging; and
(8) metal packaging containers; but excludes
(9) plastic carrier bags and plastic flat bags.”

“Hoewel ʼn verskeidenheid inisiatiewe geloods sal word om die eindverbruiker aan te moedig om glas, plastiek en papier te herwin, word die primêre vervaardigers en besighede wat van hierdie produkte gebruik maak (waaronder die wynbedryf) aanspreeklik en verantwoordelik gehou om ook herwinningsinisiatiewe van stapel te stuur, wat by die aspek van koolstofvermindering aansluit,” sê Christo.

PRO’s bied bystand

Volgens die regulasies is dit verpligtend vir ‘n onderneming wat meer as 10 ton gereguleerde produkte vervaardig of verbruik om hul eie uitgebreide produsenteverantwoordelikheidskema in te dien, of by ʼn produsenteverantwoordelikheidskema (PRO) aan te sluit wat gesamentlik ʼn skema namens sy lede opstel en implementeer (teen ʼn fooi). Individuele maatskappye moet ook direk by die departement registreer.

“Dit kan moeilik wees vir individuele produsente om so ʼn skema in hul eie hoedanigheid aan te pak, en dis hier waar ʼn PRO van hulp kan wees,” sê Christo. “Hoewel daar nog nie aanduidings is dat bottelerings- of verpakkingsmaatskappye in die wynbedryf van plan is om hul eie skema te ontwikkel om die herwinningsteikens te bereik nie, is dit belangrik om jouself te vergewis van die onderskeie PRO’s en hul beplande aktiwiteite.”

Hy moedig wynondernemings aan om webinare en werkswinkels in die verband by te woon en die webwerf van Packaging SA te besoek, waar kerninligting oor die regulasies uiteengesit word, tesame met ʼn lys van bestaande PRO’s.

Bemarkingsgeleentheid

Meer as die helfte van Suid-Afrika se wyne word uitgevoer, en die grootste komponent hiervan na Europa, waar internasionale verbruikers hoë vereistes stel ten opsigte van volhoubaarheid.

“Kom ons beskou hierdie herwinningswetgewing as ʼn geleentheid om die Suid-Afrikaanse wynbedryf as ʼn voorloper op dié gebied te posisioneer, en ons wyne as sodanig te bemark – eerder as nog ʼn vereiste om aan te voldoen,” sê Christo. “Dit sluit ook goed aan by die Sustainability 360-tema van Cape Wine 2022.”

Kontak Christo Conradie by 021 276 0429 of christo@vinpro.co.za vir meer inligting.

 

 

Go Back