News

Voorgestelde wysigings aan sekere dele van die AgriSEB-sektorkode sal na verwagting binne die volgende paar maande in die Staatskoerant gepubliseer word vir publieke kommentaar. Vinpro doen ʼn beroep op alle wynverwante besighede om hul praktiese ervaring met die kodes te oordink en kommentaar oor die voorgestelde wysigings in te dien sodra die geleentheid hom voordoen.

“Volgens artikel 9 van die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging 53 van 2003 (en die hersiene Wet 46 in 2013) moet die AgriSEB-handvesraad wysigings aan die landbousektorkodes voorstel nadat die generiese SEB-kodes gewysig word,” verduidelik Phil Bowes, bestuurder van ondernemingsontwikkeling by Vinpro. Die wysigings waarop die AgriSEB-handvesraad reageer in sy voorgestelde wysigings, is in 2018 in die Staatskoerant gepubliseer, en nou word daar van alle sektore, insluitend die landbou, verwag om die implikasies vir hul sektore te hersien en ooreenstemmende aanpassings voor te stel.

In reaksie hierop het die AgriSEB-handvesraad sedertdien insette van Vinpro en ander landbou-organisasies gelewer oor voorgestelde wysigings aan die sektorkodes, en ʼn Groenskrif by die departement van handel, nywerheid en mededinging (DTIC) ingedien. Die Groenskrif sal na verwagting binne die volgende paar maande vir openbare kommentaar gepubliseer word.

Sommige van die wysigings wat Vinpro aan die AgriSEB-handvesraad voorgelê het, en wat die organisasie hoop om in die Groenskrif te sien, sluit in ʼn verhoging van die maksimum erkenning vir ongeakkrediteerde opleiding, soos Vinpro se wingerdwerkeropleiding, van 15% tot 25%, sowel as ʼn toename in die punte wat vir bestuursbeheer ontvang word en positiewe veranderinge aan die vereistes vir voorkeurverkryging.

“Ons doen ‘n beroep op alle wynverwante besighede om hulself nou reeds voor te berei om omvattende terugvoer te gee oor die voorgestelde wysigings aan die AgriSEB-sektorkodes sodra dit gepubliseer is. Saam met die voorleggings van Vinpro en ander landbou-instellings kan ons almal ons rol speel om sektorkodes vas te stel wat die realiteit van ons bedryf en besighede weerspieël, terwyl ons steeds die oorhoofse doelwitte van progressiewe en volhoubare transformasie in Suid-Afrika nastreef,” sê Phil.

Vir meer inligting kontak:
Phil Bowes
Vinpro bestuurder ondernemingsontwikkeling
Tel: +27(0)21 276 0434
E-pos: phil@vinpro.co.za

 

 

Go Back