News

Die koue, nat winter wat die meeste wyndruifverbouingstreke tot dusver beleef het, bring goeie nuus vir produsente, wat nou reeds wingerde vir die 2021-wyndruifoes voorberei.

“Die gereelde kouefronte wat in die Wes-Kaap voorgekom het, gekenmerk deur lae temperature, reën en sneeu, is bevorderlik in terme van wyndruifverbouing,” sê Vinpro-wingerdkundige Etienne Terblanche. Langs die Oranjerivier is ook ondergemiddelde minimumtemperature aangeteken, wat die produsente in die gebied goed te staan kom.

Volgens Etienne is die lae temperature voordelig in terme van die wingerdstok se fisiologie. “Wingerde benodig die akkumulasie van genoegsame koue eenhede in die winter om egalige bot later in die seisoen te verseker. Die koue weer is gunstig om wingerde dormant te hou tydens winter. Teen volgehoue lae temperature is wingerde in staat om in ʼn totale rusfase te bly wat die onnodige spandering van reserwes verhoed. Dié reserwes is broodnodig is vir die aanvanklike groei wanneer die weer in lente opwarm.”

Buiten goeie neerslae wat help om grondprofiele en damme vol te maak, lewer sneeu ‘n belangrike bydrae tot die aanvul van grondwatervlakke. “Die feit dat dit stadig smelt, verseker diep en behoorlike deurdringing. Soos wat die sneeu smelt, vloei die water tussen krake en rotse in om van die ondergrondse waterreserwes aan te vul wat tydens die onlangse droogte deur boorgate onttrek is,” sê Etienne.

Die afgelope warm en droë seisoene het tot die verbrakking van baie gronde in droër streke gelei. Hierdie soute kon deur gereelde reënval – en veral ʼn hele aantal groot reënbuie – uit die wortelsones geloog word, wat voordelig is vir grond- en wingerdgesondheid.

Wyndruifprodusente is ook nou hard besig om te snoei, ter voorbereiding vir die 2021-wyndruifoes. Volgens Conrad Schutte, bestuurder van Vinpro se wingerdkundige konsultasiediens, strek die snoeitydperk gewoonlik vanaf middel Junie vir vroeër kultivars tot middel September vir laat kultivars soos Cabernet Sauvignon, afhangend van die hoeveelheid hektare wat ʼn produsent moet laat snoei.

“Die algemene reël is ‘prune early, prune wood; prune late, prune fruit’. As jy vroeg snoei, stimuleer jy vegetatiewe groei, en as jy laat snoei, stimuleer jy grootliks die oeslading. Dit help ons om die tydsberekening van snoei effektief te bepaal,” sê Conrad.

As deel van ʼn gereelde Wingerddinge-rubriek in WynLand-tydskrif, deel Vinpro die volgende wenke:

  • Die ideale snoeityd is drie tot vier weke voor die verwagte botdatum, en daar moet in een aksie skoon en stomp gesnoei word. In rypgevoelige areas kan dit met ogieswel gedoen word.
  • Waar botstimulante drie tot vyf weke voor bot toegedien word, word ’n goeie sinergistiese werking verkry indien die snoei (in een aksie) en aanwend van botstimulante so na as moontlik aan mekaar geskied.
  • Gebruik wondsnoeimiddels soos Trichoderma in hoë-reënvalareas, asook op kultivars soos Sauvignon Blanc wat meer gevoelig is vir Eutypa
  • Beheer onkruid op die bankie met ’n produk na gelang van die tipe en stand van onkruide.
  • Onder droë wintertoestande en droëlandwingerde, moet dekgewasse verkieslik voor of met bot doodgespuit en dan platgesleep word om die beste droë materiaalbehoud te verseker.
  • Pas die korrekte planttegnieke toe, veral met die maak van die plantgate. Dit verseker ʼn suksesvolle vestiging, asook die lewensduur van ’n wingerd.
  • Doen besproeiingstelsel onderhoud.
  • Beplan die lente-onkruiddoderprogram, asook kunsmis- en spuitprogramme, in samewerking met chemiese verteenwoordigers en doen die nodige produkbestellings. Neem altyd die IPW-riglyne in aanmerking.
  • Doen spuitpomp- en kunsmisstrooierkalibrasies.

Kontak Vinpro se wingerdboukundige konsultasiediens vir verdere raad of inligting by https://vinpro.co.za/viticulture/, of kontak Gaynor Fortuin by tel 021 276 0432 of gaynor@vinpro.co.za.

 

 

Go Back