News

Die Verbruikersgoedere en Dienste Ombud (CGSO) het onlangs marknavorsing gedoen, waarna verskeie wynkelders geïdentifiseer is wat nie tans aan die Verbruikersgoedere en Diensteraad deelneem nie.

‘n Algemene kommunikasie is gedeel, insluitend die CGSO Gedragskode en Aansoekvorm. Vind meer besonderhede op die CGSO webblad.

Vir maklike verwysing, volg asb die volgende skakels:

  1. Lys van deelnemers (1 161 lede), insluitend verskeie wynkelders/wynhandelsmerke.
  2. Meer besonderhede oor die fooistruktuur. Vanaf ‘n jaarlikse fooi van R1 680 (omset van ± R1 miljoen) tot ± R5 500 (omset van tussen R100 miljoen tot R500 miljoen).
  3. Relevante besonderhede en algemene vrae word gedek in die FAQ-afdeling.
  4. Hoe om jou omset te bewys? Jy kan CGSO voorsien van ‘n afskrif van jou jongste finansiële state of ‘n brief van jou ouditeure.
  5. As jy wil registreer, voltooi die aansoek aanlyn.
  6. In die geval van enige vrae en/of verduideliking rondom ‘n spesifieke wynmakery/besigheidsentiteit, dien asseblief ‘n gedetailleerde motivering in wat die relevante aktiwiteite uiteensit vir oorweging by die CGSO of via e-pos na info@cgso.org.za of participant@cgso.org.za of mrtr@cgso.org.za.

Vinpro en die breër drankbedryf werk nou saam met die Raad vir Verbruikersgoedere, onder andere om ‘n Blitslyn vir Onwettige Handel en Vervalsing beskikbaar te stel vir anonieme aanmelding en opvolg deur die betrokke owerhede.

Vinpro wil graag sy lede aanmoedig om deelname te oorweeg. In die geval van enige voorbehoud(e) en/of bykomende inligting wat benodig word, kontak die CGSO direk, of kontak Vinpro by die besonderhede hieronder met enige voorstelle/opmerkings of aanbevelings (met betrekking tot wynkelders) wat Vinpro bereid is om namens die bedryf met die CGSO te bespreek.

NAVRAE: Christo Conradie, tel 021 276 0429 of e-pos christo@vinpro.co.za.

 

Go Back