News

Met die gemeenskaplike doel om transformasie in die wynbedryf aan te vuur, is die Kaapse Wynmakersgilde, in samewerking met VinPro, nou in staat om hul hoogs suksesvolle Wynkunde Protégé-program uit te brei met ‘n soortgelyke skema wat beoog om jong wingerdboukundiges te ontwikkel.

Die Gilde se nuwe VinPro Wingerdkunde Protégé Program is ‘n inisiatief van die Nedbank Kaapse Wynmakersgilde Ontwikkelingstrust. Dié twee jaar lange internskap gee belowende individue die geleentheid om volwaardige wingerdboukundiges te word. 

Die Protégé Program is ‘n prioriteit vir al ons lede. Ons is baie dankbaar vir die wonderlike finansiële bydrae van die VinPro Stigting wat ons in staat stel om dié program uit te brei om op gespesialiseerde velde in die wynbedryf te fokus. So kan ons ook ‘n groter rol in die transformasie van die wynbedryf speel,” sê Louis Strydom, voorsitter van die Nedbank Kaapse Wynmakersgilde Ontwikkelingstrust.  

“Ons sal vir eers net een Wingerdkunde Protégé tydens 2015 oplei, maar ons hoop dat dié program net so suksesvol soos die Wynkunde Protégé Program sal word,” sê Strydom.

Die Kaapse Wynmakersgilde se Wynkunde Protégé-program is in 2006 gestig. Sedertdien is vyf van dié program se voormalige protégés reeds in voltydse wynmaakposte aangestel. 

“Hoewel dit wonderlik is om in projekte te belê wat positiewe korttermynresultate toon, kyk ons na die groter prentjie en verkies ons om op projekte te fokus wat ‘n volhoubare bydrae sal lewer tot die bedryf en sy mense oor die jare wat kom,” sê VinPro se Transformasie- en Ontwikkelingsbestuurder, Johan Giliomee. VinPro is ‘n diensorganisasie wat professionele- en konsultasiedienste aan die wingerdbou-, wynmaak-, grondkunde-, landbou-ekonomie en algemene bestuursdienste aan wynprodusente lewer.

“Die Kaapse Wynmakersgilde het ‘n unieke benadering tot opleiding. Dus beskou ons hulle as ‘n organisasie wat ‘n daadwerklike verskil kan maak,” voeg Giliomee by. 

Die VinPro Stigting is in 2013 gestig met die doel om belangrike projekte te befonds wat ‘n positiewe impak op die welstand van alle rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf kan maak.

Die Gilde se VinPro Wingerdkunde Protégé-program is daarop gemik om belowende, jong gegradueerdes te ontwikkel, te kweek en die nodige vaardighede te leer sodat hulle self puik wingerdkundiges kan word. Deur sy-aan-sy met lede van die Gilde te werk, word die protégés verseker van goeie, eerstehandse ervaring van die kuns agter verbouingspraktyke en die impak daarvan op die gehalte van verskeie druifsoorte en uiteindelik op die kwaliteit en styl van ‘n wyn.  Die suksesvolle kandidate wat tot hierdie program toegelaat word, ontvang ‘n salaris, afrigting in terme van lewensvaardighede, word toegelaat om verskeie Kaapse Wynmakersgilde-funksies en -wynproeë by te woon, die geleentheid om netwerke in die wynbedryf op te bou, asook ‘n sertifikaat om te bewys dat hulle die twee jaar lange Wingerdkunde Protégé-program voltooi het. 

Studente wat daarin belangstel om vir die Gilde se VinPro Wingerdkunde- of die Wynkunde-Protégé-program aansoek te doen, kan die Gilde se webtuiste besoek by www.capewinemakersguild.com, ‘n e-pos aan info@capewinemakersguild.com stuur of 021 852 0408 skakel.  

“,123

Go Back