News

Winetech en Vinpro het tydens die onlangse Inligtingsdae weer eens hande gevat met wyndruifprodusente, kelderverteenwoordigers, wingerdboukundiges en ander belangegroepe in die wynbedryf. Kennisoordrag oor die nuutste navorsing en innovasie is in die Olifantsrivier-, Paarl- en Swartland-, Worcester-, Robertson- en Breedekloofstreek gedeel.

“Dit is vir ons belangrik om voortdurend hierdie kennis in die bedryf uit te ruil sodat ons altyddeur wêreldstandaarde in wingerdbestuur kan toepas en sodoende ʼn meer volhoubare en verantwoordelike bedryf kan verseker,” sê Conrad Schutte, konsultasiediensbestuurder by Vinpro. “Ons is dankbaar vir Winetech wat hierdie dae moontlik maak.”

Grondgesondheid, nuwe tegnieke en innoverende witluisbeheer

Grondgesondheid is uiters belangrik, sê Gert Engelbrecht, Vinpro-wingerdboukonsultant in die Olifantsrivierstreek. Gert het terugvoer gegee oor ʼn koolstoflandboukongres wat deur die Universiteit Stellenbosch aangebied is.

“Minimum bewerking, lewendige wortels ten alle tye, grondbedekking, wisselbou en integrasie van lewende hawe is belangrik. ʼn Belangrike aspek van WISE-boerdery is om op te hou met die verkeerde praktyke wat grondgesondheid benadeel. Gebruik bestaande voordelige winteronkruide as dekgewas indien moontlik. Wilde gars en rooibessiebrak werk baie goed.”

ʼn Ringeleringsproef deur Johannes Mellet van Klawer Cellars lewer goeie resultate en produsente is aangemoedig om die tegniek toe te pas. Volgens Johannes word die wingerd geringeleer en die wortels totaal van die vloernetwerk afgesny. Geen voeding word dus van die blare vir ʼn tydperk van 12 maande ontvang nie. Die wingerdstok gaan vanself dood tot by die wortelpunt. Dit verkort die braaklê-periode voordat daar weer aangeplant kan word. Hierdie is ook ʼn effektiewe manier om die hervestiging van virussiektes soos rolblaar en netelblaar te voorkom.

Brahm Jonker het FieldBugs se arsenaal organismes wat vir witluisbeheer gebruik word, bekendgestel. Van die organismes roof op witluis en die ander is parasiete wat hul eiers binne die witluiswyfie lê. Tye van toediening en organismekeuse-faktore is ook bespreek. Volgens Brahm word hierdie organismes reeds met groot sukses in die bedryf aangewend.

Sekere kernbeginsels van bemesting is deur Charus du Plessis van Atlantic Fertilisers beklemtoon. “Die aanwending van organiese bemesting verbeter die opname van chemiese bemesting. Wanneer dit by bemesting kom, is dit belangrik om die hele groeiseisoen te benut. Tydsberekening van bemesting is uiters belangrik en grondvoorbereiding met die regte kalk- en gipstoedienings moet vooraf reg gedoen wees. Besproeiing is belangrik om die water, sowel as suurstofvlakke, in die grond te bestuur.”

Elleunorah, knopmyt en knoppiesblaar

Volgens Hanno van Schalkwyk, Vinpro wingerdboukonsultant in die Paarl- en Swartlandstreek, het die nuutste navorsing bevind die onderskeie myte is morfologies dieselfde, maar verskil wel geneties.

“Dit is dus steeds nie moontlik om die onderskeie tipes in die winterogie te identifiseer nie. Knopmyt vreet binne die winterogie en veroorsaak skade aan lote en trossies. Die beste strategie hiervoor is om 16 winterlote met ten minste die onderste ses ogies in die winter te versamel en by die NIWW te laat ontleed. Die myte migreer ná bot na die nuwe ogies en daar moet dan sorgvuldig volgens die kontakdoders se etikette gespuit word. Met ernstige besmetting (meer as 50% van die ogies) sal dit nodig wees om ten minste twee tot drie seisoene te behandel. Swael in die spuitprogram onderdruk die knoppiesblaarmyte. Daar is ook kontakdoders wat met die eerste verskyning van die blasies aan die onderkant van die blare gespuit moet word.”

Om te meet is om te weet

Volgens Hanno is besproeiingskedulering ʼn kragtige hulpmiddel waarvolgens drag en kwaliteit grootliks gereguleer kan word. Dit kan egter net gebruik word indien daar gemeet word. “Baie produsente het grondwatermeters, maar die hervullyne is dikwels nie korrek opgestel nie. Die meet van die stamwaterpotensiaal met ʼn drukbom en die gebruik van die bepaalde norme van waterspanning is ʼn uitstekende manier om hervullyne te bepaal,” sê hy. “Plaasdamme, wat van afloopwater afhanklik is, is nie hierdie jaar vol nie en die belangrikste tye vir goeie watervoorsiening aan die wingerdstok is blomtyd, ertjiekorrelstadium en deurslaan. Wanneer besproei word, moet die volle wortelsone benat word. Grawe gate om seker te maak wat die worteldiepte is.”

E-leer maak dit maklik

Vir die eerste keer ooit kan wingerdwerkers hul vaardighede aanlyn opskerp danksy ʼn e-leerplatform vir die wynbedryf. Winetech leer en ontwikkeling, die bedryfsliggaam gemoeid met die uitrol van die wynbedryf se strategie rondom menseontwikkeling, het die aanlynplatform ontwikkel met die doel om aan persone van regoor die wynbedryfwaardeketting gehalte opleiding in ʼn eenvoudige en toeganklike formaat aan te bied. Vinpro se wingerdwerkeropleiding is heel eerste op die platform geïntegreer. “ʼn Leer-die-leerder-beginsel word gevolg waartydens ʼn persoon van die plaas/instansie opleiding ontvang om sy/haar kollegas se leerervaring aanlyn glad te laat verloop,” sê Kachné Ross, bestuurder by Winetech leer en ontwikkeling.

Boer slimmer, nie duurder nie

“Fokus op metings en die basiese goed om effektiwiteit te verhoog,” sê Trix Quixley, van Nexus. “Só kan spuiteffektiwiteit gemonitor word deur watersensitiewe papiertjies binne die stok te plaas om spuitstofbedekking te bepaal.” Volgens Trix kan spuittoerusting hiervolgens gekalibreer word. “Dit is goedkoper om voorkomend teen witroes en donsskimmel te spuit – vroeë spuite teen witroes is veral belangrik. Goeie lowerbestuur sal ook die effektiwiteit van spuitmiddels verhoog. Gebruik siektevoorspellingsprogramme om die tipe donsskimmelmiddel te bepaal. Donsskimmel het vrywater nodig om te ontkiem en die voorkoms hiervan het baie te doen met heersende weerstoestande.”

Die proelokaal is die hart van ʼn wynbesigheid

Marisah Nieuwoudt, Vinpro-toerismebestuurder, het beklemtoon dat die proelokaal ʼn geleentheid vir wynkelders bied om besoekers te ontvang en te koester. “Dis die hart van elke wynbesigheid,” sê sy. “Altesaam 36% van besoekers doen by kelders aan weens ʼn vorige positiewe ervaring. Besef die langtermynwaarde van toeriste en besoekers by jou proelokaal. Werk hard aan hierdie verhoudings.”

Eskom, wat nou gemaak?

Ruan Gerber van Breërivier Besproeiing het alternatiewe vir beurtkrag op plaasvlak bespreek. Volgens hom is dit belangrik dat die bestaande besproeiingstelsels so effektief moontlik funksioneer – dit bring opsigself ʼn besparing mee. “Praat met jou besproeiingskonsultant oor alternatiewe vir besparings en beurtkragverligting vir jou plaas. Só kry jy raad wat eie aan jou vereistes is.”

Jan Nortjé, die brein agter NOVAP-ondergrondse besproeiing, het beklemtoon dat hierdie stelsel geen verdampingsverliese van water het nie. “Die NOVAP-ondergrondse besproeiingstelsel bied tot 50% besparing van besproeiingswater. Daar is verskeie voordele aan ondergrondse besproeiing.”

Gebruik tegnologie tot jou voordeel

Altesaam 5 miljoen ton agrochemiese formulasies word jaarliks in gewasverbouing gespuit teen peste en plae. Volgens Marius Ras van Ras Consult was daar tot onlangs nog min kennis oor die effektiwiteit van hierdie formulasies vanweë onsekerheid of hierdie formulasies die primêre teikenoppervlaktes bereik het. “Nuwe neerleggingstegnologie het als verander. Nou kan produsente meet en weet wat die neerlegging van die formulasie gaan wees. Die tegnologie is beskikbaar, bekostigbaar en maklik om te gebruik.”

MEDIANAVRAE:

Wanda Augustyn

Vinpro-kommunikasiebestuurder

Tel: 021 276 0458

E-pos: wanda@wineland.co.za

Go Back