News

President Ramaphosa het op 11 Julie 2021 aangekondig dat Suid-Afrika tot 25 Julie 2021 op Covid-19 inperkingsvlak 4 sal bly, wat ‘n uitgebreide verbod op alle binnelandse wynverkope insluit.

Sien die jongste regulasies in Staatskoerant 44838. In wese bly die regulasies dieselfde as die vorige twee weke wat effek op die wyn- en wyntoerismesektor betref, met die uitsondering van die volgende:

Regulasie 21 (10)(a)(b) maak voorsiening daarvoor dat restaurante en akkommodasiegeriewe se eetfasiliteite weer mag oop wees, teen ʼn maksimum van 50 persone, of 50% van die kapasiteit van die lokaal, en volgens streng gesondheids- en veiligheidsprotokolle.

Alhoewel die nuutste regulasies nie eksplisiet die vervoer van wyn anders as vir uitvoerdoeleindes toelaat nie, en terwyl ons nog wag op terugvoer van die regering oor Vinpro en Salba se dringende versoek om hierdie vrystellings goed te keur, is die volgende regsmenings van Danie Cronjé-prokureurs steeds geldig:

Vervoer van grootmaatwyn na botteleringsaanlegte
Vervoer van wynmonsters

As u of enige van u spanlede ʼn reispermit vir werksdoeleindes benodig, kan u die volgende opgedateerde reispermit gebruik.

NAVRAE:

Vinpro
tel:      +27 (0)21 276 0429
e-pos:  info@vinpro.co.za
web:    www.vinpro.co.za
Vinpro, Ceciliastraat, Suider Paarl, 7646

Go Back