News

Fotokrediet: Kleine Zalze, WoSA.

Goeie wingerdbestuur behels noukeurige monitering, die toepassing van beste praktyke op die régte tyd en aanpassings soos nodig om die meeste uit hiérdie langtermynbelegging te kry.

 

Dit was die kruks van die Winetech Vinpro streeksinligtingsessies wat gedurende Mei virtueel en fisies deur sowat 200 persone bygewoon is.

“Hierdie inligtingsessies stel produsente, wingerdboukundiges, wynmakers, studente, diensverskaffers, kelderbestuurders en -direksies in staat om streekspesifieke inligting in ʼn maklik verteerbare formaat te bekom, en ook hul terugvoer te gee oor navorsingsbehoeftes in hul streek,” sê Conrad Schutte, bestuurder van Vinpro-konsultasiediens. “Die digitale platform verseker effektiewe tydsbestuur en vergemaklik die verspreiding van streeksinligting oor ʼn breër geografiese area.”

Beheer wingerdgroei

Na afloop van die 2021-parsseisoen is na-oesbemesting ʼn volgende belangrike stap in die wingerd. Charus du Plessis van Atlantic Fertilisers moedig produsente aan om hul wingerde noukeurig te moniteer en veral blokke met hoë produksies en dié wat oorwegend swak groei toon met vroeë blaarbespuiting-voedingsprogramme te ondersteun.

In die aanloop tot die volgende wyndruifoes is dit noodsaaklik om te kyk na die faktore wat tot optimale rypwording bydra. Volgens dr Albert Strever van die Universiteit Stellenbosch moet produsente streef na matige groeikrag, minimale hergroei of geen lootgroei tot net voor deurslaan. Regdeur die seisoen is dit belangrik dat blare en trosse optimale sonligblootstelling ontvang deur op die regte tyd te snoei, oogladings te beperk, goed te suier en jong blare te beskerm deur nie oormatig te top of sylote te verwyder nie.

Navorsing deur dr Etienne Terblanche van Vinpro dui daarop dat die rypheidsvlak van Pinotage-druiwe ʼn groot effek op die volheid en geurprofiele van dié wyne het. Druiwe wat teen 23°B gepars is, lei tot ʼn ligte wynstyl, 25°B tot ʼn medium styl en 27°B tot ʼn vol wynstyl. Hierteenoor het Pinotage-druiwe wat teen 29°B gepars is, baie gewig verloor en die gehalte van die wyn was swak.

Grondtekstuur beïnvloed waterstrategie

Waterbestuur bly een van die belangrikste bestuursaspekte in die wingerd, veral in die lig van klimaatsverandering. Volgens Willem Botha van Netafim moet ʼn waterbestuurstrategie verskeie aspekte in ag neem, onder andere die grondtipe, blokgrootte en besproeiingsinfrastruktuur.

Eerstens is dit belangrik om te bepaal hoe water in spesifieke gronde beweeg, wat sal afhang van die grondvoorbereiding, -tipe en -tekstuur. Heelwat gronde sal geskik wees vir beide die 2.3- of 4-liter per uur drupperstelsel, maar gronde met ʼn swaarder tekstuur kan moontlik tot probleme met infiltrasietempo lei. Dieselfde geld vir growwe sandgronde, waar gravitasiekrag daartoe kan lei dat water verby die wortelsone besproei word.

Weer wingerdsiektes af

Die wynbedryf het gedurende die afgelope seisoen oor die algemeen heelwat probleme met die voorkoms van witroes ondervind. Volgens Pieter le Roux van Villacrop het baie wingerde aktiewe witroes op hul blare gehad in die na-oesperiode, wat kan oordra na die volgende seisoen, en dus behandel moet word.

Dirk van Eeden van InteliGro se raad aan wyndruifprodusente is om vroegtydig vir witroes te begin spuit, die korrekte spuitintervalle te gebruik en seker te maak die dosis per hektaar is genoegsaam om goeie dekking te verseker. Wissel ook die chemiegroepe af en moenie die gebruik van swael afskeep nie.

Die stryd teen die rolblaarvirus duur voort. Buiten dat rolblaargeïnfekteerde wingerde laer produksies lewer, sê dr Erna Blancquaert van die Universiteit Stellenbosch sensoriese analises deur wynmakerspanele dui daarop dat die rolblaarvirus ʼn negatiewe effek op die gehalte, smaak- en geurprofiele van wyn kan hê.

Prof Gerhard Pietersen van die Universiteit Stellenbosch daag produsente uit om hierdie siekte meer intensief te bestry indien hulle die meeste opbrengs uit die langtermynbelegging in hul wingerde wil kry. Volgens Pierre-André Rabie, landbou ekonoom by Vinpro, kan produsente wat volledige rolblaarbeheer toepas oor die langtermyn ʼn opbrengs op belegging van tot en met 17% realiseer, teenoor produsente wat geen rolblaarbeheer toepas nie en ʼn negatiewe opbrengs op belegging behaal.

ʼn Geïntegreerde aanslag is nodig wat die verwydering van rolblaargeïnfekteerde stokke, asook die gebruik van biologiese en chemiese hulpmiddels insluit. Vaughn Walton van Oregon State University het paringsontwrigting van witluise (vektore van die rolblaarvirus) voorgestel as een biologiese beheerstrategie, maar stel voor dat dit steeds saam met die gebruik van predatore en chemiese beheer gebruik word om rolblaar te bekamp.

PathoSolutions het ʼn nuwe toep bekendgestel waardeur produsente hul virusgeïnfekteerde stokke maklik kan merk om die omvang van die virus noukeurig op blok- en selfs stokvlak te monitor en bestuur.

Die Winetech Vinpro Streeksinligtingsessies word tweejaarliks in Mei en September aangebied, danksy die ondersteuning van die bedryfsliggaam vir navorsing, tegnologie en innovasie, Winetech.

“Winetech glo dat die oordrag van nuwe kennis, saam met sy bedryfsvennoot Vinpro, innoverende denke by produsente kan stimuleer,” sê Gerard Martin, uitvoerende bestuurder van Winetech. “Hierdie denke kan lei tot die verbetering van prosesse wat die produsent meer winsgewend en dus ook meer volhoubaar kan maak.”

Uitgereik deur: Vinpro
Medianavrae: 
Wanda Augustyn
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

Go Back