News

Die huidige toestand van Suid-Afrika se hawens is ʼn hindernis vir ekonomiese herstel tydens die Covid-19 pandemie. Vinpro verwelkom daarom President Ramaphosa se aankondiging dat die nasionale hawe-owerheid ʼn onafhanklike filiaal van Transnet word.

Dit behels ʼn duidelike skeiding tussen die rolle van die eienaar van die infrastruktuur, die Transnet nasionale hawe-owerheid, die terminaalbestuur en Transnet se haweterminale. Dit beteken ook dat elkeen nou onafhankliker en meer doeltreffend bedryf sal word, met die verdere voordeel dat die privaatsektor ook kan saamwerk en hande vat met die regering om hierdie visie in die praktyk neerslag te laat vind.

“Ons is veral optimisties dat die inkomste wat gegenereer word, teruggeploeg sal word in terme van belegging in die hawe-infrastruktuur, die vervanging van ou toerusting en die vernuwing en uitbreiding van die hawens, asook bedryfskapitaal,” sê Rico Basson, Vinpro-bestuurshoof.

Die Kaapstadse hawe is strategies vir die wynbedryf geleë en is een van die besigste internasionale skeepsroetes. Suid-Afrikaanse wynuitvoere verteenwoordig bykans die helfte van sy totale produksie en het 330.2 miljoen liter beloop in die jaar geëindig 28 Februarie 2021, wat ʼn 6% groei in volume jaar op jaar verteenwoordig. Van hierdie uitvoere is 41% verpakte wyn en 59% grootmaatwyn. Die Verenigde Koninkryk, Duitsland, Nederland, die VSA en Swede is die top 5-markte vir Suid-Afrikaanse wyn, met ‘n totale uitvoerwaarde van ongeveer R9 miljard, die tweede meeste van enige SA landbouproduk.

“Die wynbedryf ervaar egter steeds verskeie operasionele uitdagings by die Kaapstadse hawe – nie slegs met uitvoere nie, maar ook die invoer en aflaai van onder meer verpakkingsmateriaal soos wynbottels vir die huidige seisoen. Ons kan nie enige oponthoud bekostig nie, aangesien dit weer ʼn rimpeleffek het op die uitreik van ons 2021-oes en helaas ook die uitvoer van wyn, wat juis nou gedurende die somerseisoen van die Noordelike Halfronde prioriteit moet geniet.”

ʼn Gebrek aan toerusting en mannekrag, vertragings weens slegte weer, ʼn opeenhoping weens oneffektiwiteite en die verbyvaar van houerskepe weens ʼn hawe wat nie optimaal funksioneer nie is van die strategiese uitdagings wat die Suid-Afrikaanse wynbedryf tans rondom uitvoere ondervind. Vinpro werk aktief saam met ander landboubedrywe en verteenwoordigende liggame soos AgriSA en Agbiz en bly deurlopend in gesprek met die Ministers van Landbou, Vervoer en Openbare Ondernemings, die Wes-Kaapse regering asook die bestuur van Transnet rondom die probleme met die in- en uitvoer van wyn en ander landbouprodukte.

“Vir die wynbedryf om te herstel en groei is dit in die korttermyn belangrik dat operasionele aktiwiteite by die hawe optimaal en so effektief moontlik moet geskied. Daarom moet daar strukture in plek wees om seker te maak besigheid verloop glad. In die langtermyn wil ons sien dat daar effektief belê word in nuwe toerusting, asook die vernuwing en uitbreiding van ons hawe. Dis noodsaaklik dat ons oor ʼn effektiewe hawe beskik wat ten volle operasioneel is om die ekonomie van die land te groei en nuwe werkgeleenthede te skep.”

Uitgereik deur: Vinpro

Medianavrae:
Wanda Augustyn
Tel: 021 276 0458
Epos: wanda@wineland.co.za

Go Back