News

Met die 2020-wyndruifseisoen in volle swang het meer as 300 produsente en wingerdkundiges hulself tydens ʼn reeks Winetech Vinpro inligtingsdae met die nuutste verwikkelinge in wyndruifverbouing toegerus – van effektiewe waterverbruik tot grondgesondheid en die bestuur van siektes en plae.

Die wynbedryfliggame Winetech en Vinpro het die tegniese inligtingsdae van 17 September tot 3 Oktober 2019 in die Paarl, Stellenbosch, Vredendal, Robertson en Worcester aangebied.

Wees slim met water

Hoewel die meeste wyndruifverbouingstreke sover ʼn natter seisoen as die vorige paar jaar se droogtetoestande beleef het, bly klimaatsverandering en effektiewe waterverbruik op wyndruifprodusente se radar.

Volgens dr Tara Southey van die Universiteit Stellenbosch (US) kan klimaatsverandering duidelik waargeneem word in weerpatrone in die Wes-Kaap. “In die Robertson-streek spesifiek is die maksimumtemperature hoër, minimumtemperature laer en die reënval besig om te verander, met laer winterreënval.”

Produsente moet daarteen waak om bietjies-bietjies te besproei, aangesien die meeste water so deur verdamping verlore gaan. Aan die ander kant blaas te veel en gereelde besproeiing wyndruifkorrels op, wat ʼn verlaging in gehalte tot gevolg het. Abie Vorster van Netafim en Vink Lategan van die US stel voor dat produsente hul gronde behoorlik natmaak tydens besproeiing. “Wingerde se waterbehoefte is egter baie klein gedurende die lente en té nat gronde kan vroeë wortelgroei inperk,” sê Gert Engelbrecht van Vinpro.

Die gebruik van deklae is ʼn belangrike komponent van volhoubare boerdery, bring waterbesparings mee en kan goedkoop aangewend word indien produsente materiaal beskikbaar op hul eie plaas gebruik, sê Bennie Diedericks van Resalt.

Kyk na jou gronde

Daar is tans ʼn wêreldwye fokus op meer volhoubare praktyke om grondgesondheid te verbeter. Die vraag na organiese wyne groei ook internasionaal sterk in terme van volume en waarde, wat ʼn geleentheid vir Suid-Afrikaanse wynprodusente kan bied, sê Edo Heyns van Advini.

Volgens Johan de Jager van Vinpro, staan grondgesondheid op drie belangrike pilare, naamlik die fisiese, chemiese en biologiese eienskappe. Grondkartering, -klassifisering en chemiese regstelling is die eerste belangrike stappe om ʼn homogene wingerdblok te verseker wat goeie gehalte en wyndruifopbrengste lewer. “Beplanning voor vestiging is van uiterste belang. Jy het een kans om dit reg te doen,” sê hy.

Dr Johan van Zyl van die US wat die nuwe boek Soil Preparation for Sustainable Wine and Table Grape Vineyards in South Africa bekendgestel het, sê Suid-Afrika is wêreldwyd aan die voorpunt wat grondvoorbereiding betref. “Wingerdwortels en die verspreiding daarvan (al dan nie) is die beste riglyn om te bepaal wat presies met ʼn wingerdstok gebeur,” sê hy. “Grondkompaksie is die grootste hindernis vir goeie wortelgroei. Hef kompaksie op en maak plantgate met ʼn vurk pleks van ʼn graaf om die wande los te maak en kompaksie te verhoed.”

Braham Oberholzer van Nulandis meen gronde se pH-vlakke speel ʼn belangrike rol in die opheffing van grondkompaksie. Die produk Eco Grl kan gebruik word om lae pH gronde te behandel, Dekompakt is effektief op brak gronde en Tiger 90 kan op gronde met ʼn hoë pH toegedien word.

Diversiteit, koolstof en die nematodebevolking is goeie aanwysers van grondgesondheid, sê Sheila Storey van Nemlab, terwyl dr Pieter Raath van Labserve produsente aanraai om slegs van grondanalise-metodiek gebruik te maak wat die Wes-Kaapse eiesoortige gronde in ag neem.

Voorkom siektes & plae

Voorkoming is beter as beheer as dit by siektes en plae in die wingerd kom. “Moenie wag vir witroessimptome om kop uit te steek voor jy hiervoor begin spuit nie,” sê Pieter le Roux van VillaCrop. Hy stel voor dat wyndruifprodusente hul spuitprogramme vir witroes en donsskimmel vroegtydig afskop, en indien hulle kostes wil bespaar, dat hulle eerder aanpassings aan die einde van die program maak wanneer die risiko vir infeksie laer is.

Hoewel die beheertydperk vir knopmyt vir die 2020-seisoen reeds verby is, kan produsente nou reeds beheermaatreëls toepas om die 2021-oes te beskerm. “Knopmyt kan by gevoelige kultivars tot noemenswaardige oesverliese ly deurdat dit binne in die ogie op die daaropvolgende oes se lootprimordia voed en gevolglik trosse wegvreet nog voor dit te voorskyn kom,” sê Pieter. Sekere produkte kan vroeg in die seisoen gespuit word terwyl die knopmyt mobiel is buite die ogie.

Johannes Mellet van Klawer Kelder het produsente in die Olifantsrivierstreek bewus gemaak van die netelblaarvirus wat toenemend in die streek voorkom. Die enigste beheermaatreël is om te keer dat die siekte hervestig met die aanplanting van nuwe wingerd op dieselfde grond. “Verwyder ou wortels, beoefen wisselbou en laat die grond braak lê,” sê hy.

Volgens prof Pia Addison van die US bly stambehandeling steeds die beste beskikbare beheerstrategie vir miere. “Hou by geregistreerde toedienings om te verseker dat dit ʼn minimale effek op inseklewe het.”

Nuut in die wingerd en kelder

Hennie Visser van Vinpro het ʼn paar interessante waarnemings van die Australiese wynbedryf se 17de tegniese kongres gedeel. Dié bedryf ondersoek tans die kruisings met Amerikaanse onderstokke (nie vitis vinifera nie) om die weerstand teen filloksera en droogtebestandheid te verhoog.

Nuwe tegnologie sluit ook onder andere ʼn kamera in, wat met behulp van hiperspektrale beelde enige materiaal anders as druiwe (MOG), asook die mate van botritisinfeksie van vragte druiwe kan bepaal wanneer dit by die kelder gelewer word.

MEDIANAVRAE:
Wanda Augustyn
Vinpro-kommunikasiebestuurder
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

 

Go Back