News

Die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf vestig as deel van hul strategie om regeringsamewerking te verhoog, die WineBiz-lessenaar, met – toegewyde belangegroep-bestuurder, in November.

Die nuwe strategiese diens sal onder die vaandel van die bedryfsorganisasies VinPro en Salba (SA Liquor Brandowners’ Association) funksioneer, en in die kantore van die Agbiz-landboubesigheidskamer in Pretoria gesetel wees. WineBiz sal op die versterking van verhoudings met verskeie nasionale regeringsdepartemente en verwante belangegroepe fokus – spesifiek ten opsigte van water en grondhervorming, transformasie, handelsfasilitering en marktoegang – en terselfdertyd ook die beeld van die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf bevorder.

Michael Mokhoro is as belangegroep-bestuurder aangestel om die WineBiz-lessenaar te vestig. In sy vorige posisie as bestuurder van regulatoriese aangeleenthede by Distell het hy uitgebreide ondervinding in die bestuur van belangegroep-verhoudings opgedoen en netwerke op verskeie vlakke van regering en met relevante groepe gebou.

“Nouer samewerking met die regering op verskeie vlakke is – prioriteit vir die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf. Ons vertrou dat die WineBiz-lessenaar, en spesifiek Michael se kundigheid, – platform vir deurlopende dialoog rondom wetgewings- en ander relevante aspekte sal skep, tot voordeel van die bedryf,” sê Rico Basson, VinPro se besturende direkteur.

Salba HUB Kurt Moore het die belangrikheid daarvan beklemtoon dat die WineBiz-lessenaar by Agbiz se kantore in Pretoria geleë sal wees. “Die feit dat dit geografies naby aan Nasionale Regering is, asook Agbiz se huidige netwerk met soortgelyke belangegroepe waarop WineBiz gaan fokus, sal ongetwyfeld verskeie sinergieë ontsluit.

Die WineBiz-lessenaar sal 1 November 2015 open. Dit is een van die kern-uitkomstes van die Wine Industry Strategic Exercise (WISE), waardeur die bedryf beoog om winsgewendheid, globale mededingendheid en volhoubaarheid te verhoog.

Salba is – vrywillige handelsorganisasie wat die belange van vervaardigers en verspreiders van alkoholiese produkte verteenwoordig. VinPro is die onafhanklike organisasie wat gespesialiseerde dienste aan Suid-Afrikaanse wynprodusente en kelders verteenwoordig en hulle op verskeie forums verteenwoordig.

KONTAK: Jana Loots by tel 021 276 0461, e-pos jana@vinpro.co.za. 

,287

Go Back