News

Wanneer waterskaarste permanent jou voorland is, moet jy volhoubare planne beraam om water noukeurig te monitor en bestuur. Israel bied ’n goeie leerskool hiervoor.

 As daar een land is wat ’n dubbele dosis wateruitdagings het, is dit Israel. Tog kry dié landbouers dit reg om ondanks brak grond en ’n tekort aan vars water steeds goeie produksies te verhaal. Die geheim? Die deeglike monitor van die plant in sy geheel en gebruik van presisiestelsels om besproeiing en bemesting effektief toe te dien.

Israel is so groot soos die Krugerwildtuin (2.2 miljoen ha), waarvan 435 000 ha vir landboudoeleindes gebruik word en meer as twee derdes besproei word.

Brak gronde, min water

“Weens erge brak gronde wat in sekere dele van Israel voorkom, moet tot 40% oorbesproei word om die soute af te druk,” sê Pierre Snyman, wingerdkonsultant by Vinpro. “Dadelbome kry tot 800 liter water per boom per dag om dié funksie te verrig.” Hy was deel van ’n Netafim-toergroep wat die Agritech Israel-kongres in Mei bygewoon het.

Bo en behalwe brakgronde in groot dele van die verbouingsgebiede, is Israel ook arm aan vars water en word dit grootliks van ontsoutingsaanlegte langs die Mediterreense kus herwin. Die See van Galilea bied slegs twee persent van die drinkwater, en versout en verklein jaarliks. Verder word ondergrondse water van akwifers verkry, wat sowat 15% van die drinkwater voorsien.

“Tot 70% van alle besproeiingswater in Israel is ná menslike gebruik herwin,” sê Willem Botha, bemarkingsbestuurder van Netafim. “Dit word in groot suiweringsaanlegte buite die stede vir landbougebruik voorberei en drie tot vier keer herwin.”

Gesondheidsregulasies beheer watter gewasse slegs met drinkwater besproei moet word, byvoorbeeld waatlemoene. Die regulasies geld nie wyndruiwe nie. Besproeiing vind feitlik eksklusief deur druppers plaas, soms selfs ondergronds, om verdamping te beperk. Daar word ook sterk klem op presisiestelsels geplaas om besproeiing hoogs effektief toe te pas, en drupbesproeiing met laer lewering is meer algemeen.

Nuwe verwikkelinge

“Die Israeli’s is baie bewus daarvan dat dit al moeiliker word om voedsel te voorsien met minder water en is innoverend wat betref probleemoplossing,” sê Pierre.

Volgens Willem is die Israeliese landboubedryf voortdurend besig met navorsing oor effektiewe waterverbruik.

Daar word onder andere groter klem gelê op die regstreekse monitor van plante. Dit behels verskeie metings rondom en in die plant om stres te identifiseer en praktyke daarvolgens aan te pas. Hierdie metings sluit in lugtemperatuur- en vogmeting, vrugtegroeisensors, dendrometers, grondvogsensors en tweeledige tensiometers.

“Die volgende revolusie gaan digitale boerdery wees waar een digitale platform alle metings byeenbring, interpreteer en toedienings daarvolgens outomaties aanpas,” sê Willem. Netafim en Bayer het ook by Israeliese produsente geleer hoe water saam met voedingstowwe en gewasbeskermingsmiddels regstreeks na die wortels deur ’n drupbesproeiingstelsel toegedien word, en hul eie produk, DripbyDrip, aan die bedryf bekendgestel.

“Wat werklik uitstaan van die Israeliese landboubedryf is die navorsingspersele en tegnologie-oordragstelsels wat in samewerking met die regering en universiteite tot stand gebring is en bestuur word, met insette van produsente oor navorsingsbehoeftes,” sê Pierre. “Vinpro se Gen-Z-projek het goeie raakpunte met hierdie navorsing en ons kan beslis by hulle kers opsteek.”

Go Back