News

Alle landbouers wat water vir besproeiing gebruik moet volgens ʼn onlangse aankondiging deur die Departement van Water en Sanitasie teen 17 Februarie 2020 watermeters installeer en maandelikse lesings deurgee.

Op 17 Januarie 2020 het die Departement van Water en Sanitasie (DWS) die Notice to Install Water Measuring Devices for Water Taken for Irrigation Purposes and to Monitor Compliance with Government Notice No. 131 of 2017 (Staatskoerant Kennisgewing No. 34 van 17 Januarie 2020) gepubliseer, wat stipuleer dat alle watergebruikers wat nie lede van ʼn besproeiingsraad of watergebruikersvereniging is nie vereis word om watermeters te installeer en hul watergebruik te rapporteer.

Watergebruikers wat wel aan hierdie rade en verenigings behoort moes reeds sedert 2017 aan ʼn soortgelyke vereiste voldoen. Gevolglik moet alle besproeiingsboere in Suid-Afrika nou watermeters installeer en hul watergebruik by hul betrokke waterbestuursagentskap indien.

Bemag jouself met kennis en kry die bal aan die rol

“Die kort kennisperiode, veral gedurende parstyd, bied bepaalde uitdagings wat produsente kan verhinder om teen die spertyd te voldoen,” sê Paiter Botha, Vinpro-bestuurder van voldoening en spesiale projekte. “Agri SA, waarvan Vinpro ʼn lede-organisasie is, is tans in gesprek met die DWS oor ʼn moontlike verlenging, maar ons raai produsente steeds ten sterkste aan om met die proses te begin sodat hulle bewys kan lewer daarvan dat hulle voorneem om te voldoen.”

Volgens Gregory Smith, Agri SA se natuurlike hulpbronbeampte: water, is die landbou-organisasie van mening dat die periode van 30 dae vir die aankoop en installering van watermeters onrealisties is en onnodige en onvoorsiene nadelige gevolge sal meebring. “Alhoewel Agri SA die doeltreffendheid van watergebruik bevorder, verwag ons redelike en verantwoordelike implementering. Agri SA het dus die DWS genader om die kennisgewing te onttrek of te verander om ‘n langer implementerings tydperk (6 maande) toe te laat,” sê hy.

Agri SA maak die DWS spesifiek attent op die volgende aspekte:

Die beskikbaarheid van meters:
Daar is ongeveer 1.4 miljoen ha besproeiing in Suid Afrika, waarvan 52% (ongeveer 750 000 ha) buite watergebruikersverenigings en besproeiingsrade val. Dit is ‘n groot hoeveelheid boere wat nou meters moet aankoop.

Kostes daaraan verbonde:
Watermeterpryse kan baie wissel en boonop sal installering, bestuur, kalibrasie en instandhouding verdere en herhaalde kostes veroorsaak. Hierdie kostes is reeds onvoorsien, en om dit binne 30 dae te verwag is bykans onmoontlik. Genoegsame tyd moet beskikbaar gestel word om te verseker dat boere dienooreenkomstig kan begroot.

Potensiële impak op finansiering:
Sommige finansiële en bankinstellings wat in die landbousektor betrokke is vereis dat hul kliënte aan alle wetlike vereistes voldoen. Boere se finansiering kan dus ook in gedrang kom.

“Ons raad aan boere is dat hulle die riglyne (soos onder vervat) gebruik en hulself vergewis van wat presies van hulle verwag word,” sê Gregory.

LAAI AGRI SA INFOGRAM AF (OF SIEN ONDER)
Die volgende word daarin beantwoord:
Wie moet maatreëls tref?
Waar moet die meting gedoen word?
Hoekom moet waterverbruik gemeet word?

LAAI AGRI SA HULPBRONNE AF
Die volgende hulpmiddels is by die bostaande skakel beskikbaar.
REGULASIES:
GN 131 van 2017 – Water vir besproeiingsdoeleindes moet gemeet, aangeteken en gerapporteer word.
GN 141 van 2018 – Watergebruikersverenigings en besproeiingsrade moet meters installeer.
GN 34 van 2020 – Alle besproeiingsboere buite watergebruikersverenigings en besproeiingsrade moet meters installeer.
GEBRUIKSRIGLYNE:
Riglyn vir watergebruikers
Oop-kanaalvloei
Pypvloei

BESOEK WWW.WATERMETER.ORG.ZA OF KONTAK DIE PLAASLIKE BESPROEIINGSRAAD, WATERVERBRUIKERSVERENIGING, PLAASLIKE KANTOOR VAN DIE DEPARTEMENT VAN WATER EN SANITASIE OF AGRI SA SE WATERLESSENAAR BY:
Gregory Smith
Natuurlike Hulpbronbeampte: Water
Tel: 012 643 3400
E-pos: gregory@agrisa.co.za


 

Go Back