News

Die Wes-Kaapse vrugte- en wynsektore het Maandag, 1 Junie 2015, in die Paarl – belangrike stap geneem om arbeidsverhoudinge te versterk deurdat twee kern industrie-liggame, HORTGRO en VinPro, – Samewerkingsooreenkoms (MOU) met – nasionale handelsunie in landbou, die Food & Allied Workers’ Union (FAWU) onderteken het.

Dit volg na net meer as twee jaar van openhartige, eerlike gesprekke wat in goeie gees gevoer is tussen top verteenwoordigers van die drie partye, met fasiliteerders. Die Forum staan voortaan as die Laborie Dialoog Inisiatief bekend, en skep – goeie platform om die inisiatief na – ware multi-aandeelhouer verhouding uit te brei. Die ooreenkoms stipuleer die partye se verbintenis tot die bou van – langtermyn verhouding gebaseer op samewerking, openlikheid en vertroue, asook die partye se gedeelde strewe na volhoubare, langtermyn groei, vooruitgang en winsgewendheid van die vrugte- en wynindustrieë. Terselfdertyd word daarop gefokus op die lewens van die werkers en gemeenskappe in hierdie industrieë te verbeter.

Die ooreenkoms bevestig die partye se verbintenis tot die ses fokusareas vir ontwikkeling soos in die Fruit Industry Social Compact (FISC) en Wine 2020 Vision geïdentifiseer, naamlik Ekonomiese Ontwikkeling; Sosiale Ontwikkeling en Opheffing; Menslike Hulpbron Ontwikkeling; Marktoegang, -Ontwikkeling en Handelspromosie; Kennisbestuur en Inligtingstelsels; asook Tegniese Navorsing, Oordrag en Intelligensie.

Soos wat hierdie inisiatief tasbare resultate lewer, stel die forum ten doel om dit stelselmatig op uitnodiging na ander bedryfs- en arbeidsgroepe en -liggame in die landbou-waardeketting uit te brei. Daar word ook beoog dat alle vlakke van regering en nie-regeringsorganisasies op provinsiale en nasionale vlak uiteindelik betrek word.

Die volgende kwessies is geïdentifiseer as aanvanklike prioriteite om bestaande inisiatiewe van die onderskeie belanghebbers te belyn, koördineer en bespoedig:

  • Die volle spektrum van behuising en eienaarskap, voorsiening van alternatiewe behuising vir afgetredenes, insluitend skakeling met die regering met betrekking tot uitsettings en verskuiwings.
  • Sosiaal-maatskaplike kwessies in landelike gebiede
  • Bevordering van handel, insluitend die vermindering van beperkende faktore en bevordering van marktoegang en -ontwikkeling
  • Nie-voldoening aan arbeidswetgewing, meganismes om konflik proaktief op te los, opleiding en die bewusmaking van alle belanghebbers.

VIR MEER INLIGTING KONTAK:

HORTGRO: Anton Rabe, sel 083 453 3422, e-pos anton@hortgro.co.za 

Fawu: Katishi Masemola, sel: 082 467 2509, e-pos masemolak@telkomsa.net

VinPro: Rico Basson, sel: 082 698 4761, e-pos rico@vinpro.co.za 

“,215

Go Back