News

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf het vandag ʼn opname van stapel gestuur wat die ekonomiese waarde van die wyntoerismesektor sal bepaal.

“Die opname sal aan ons ʼn geloofwaardige maatstaf bied, waardeur ons die wyntoerismebedryf se vordering teenoor 2025-teikens kan monitor,” sê Marisah Nieuwoudt, wyntoerismebestuurder van die wynbedryfliggaam Vinpro, wat die navorsing dryf.

Die wyntoerismesektor beoog om besoekersgetalle na Suid-Afrikaanse wynroetes te verhoog, tesame met ʼn verhoging in inkomste, om nuwe werksgeleenthede te skep en om die streeksverspreiding van besoekers oor al 23 wynroetes te bevorder.

Die opname sal onder wynprodusente en kelders uitgevoer word wat deur Vinpro verteenwoordig word, asook Suid-Afrika se wynroetekantore. “Hulle sal versoek word om inligting oor die toerisme-aktiwiteite en werkskepping op hul plase te voorsien, sodat ons die direkte, indirekte en verwante inkomste en werkskepping in die wyntoerismebedryf kan kwantifiseer. Alle inligting sal vertroulik hanteer word en slegs as gemiddelde syfers weergegee word,” sê Marisah.

Die inligting wat versamel word, sal ook deel vorm van die Makro-ekonomiese Impak van die Wynbedryf op die Suid-Afrikaanse Ekonomie-studie wat elke vyf jaar deur die SA Wynbedryfinligting en -Stelsels (SAWIS) uitgevoer word.

Martin Jansen van Vuuren van Futureneer-adviseurs sal die wyntoerismestudie behartig. “Ons vra dat alle wynprodusente en kelders aan die opname deelneem sodat ons ʼn geloofwaardige jaarlikse maatstaf kan vestig en ook wyntoerisme op ʼn streeksbasis kan analiseer,” sê hy.

Die opname word van 5 Februarie tot 13 Maart 2020 uitgevoer om aan soveel moontlik wynprodusente en kelders die geleentheid te bied om insette te lewer en sodoende by te dra tot die kwantifisering van die ekonomiese waarde van die wyntoerismebedryf.

OOR VINPRO
Vinpro is ʼn maatskappy sonder winsbejag wat meer as 2 500 Suid-Afrikaanse wynprodusente, kelders en bedryfsrolspelers verteenwoordig. Vinpro doen namens die bedryf voorspraak oor kwessies wat ʼn effek op die winsgewendheid en volhoubaarheid van sy lede en die wynbedryf in die geheel het. Vinpro voorsien inligting oor bedryfstendense, tegniese bystand en gespesialiseerde dienste wat strek van grondkunde tot wingerdkunde, landbou-ekonomie en transformasie en ontwikkeling.

OOR FUTURENEER-ADVISEURS
Futureneer-adviseurs is ʼn konsultasiefirma onder die leierskap van Martin Jansen van Vuuren. Hulle bied onder andere adviesdienste aan die toerisme-, gasvryheids-, ontspannings- en eiendomsbedrywe, wat lewensvatbaarheidstudies, ekonomiese impakstudies, finansiële evaluasies, besigheidsevaluasies, marknavorsing en strategiese bestuurskonsultasie (insluitend transaksie-advies) insluit.

Martin Jansen van Vuuren beskik oor ʼn M.Com (Ekonomie)-graad en was vir 20 jaar verbonde aan Grant Thornton Toerisme-, Gasvryheids- en Ontspanningsadviseurs, voordat hy Futureneer-adviseurs in 2018 gestig het. Martin is in 2008 as direkteur by Grant Thornton aangewys, en in 2015 as ekwiteitsvennoot.

MEER INLIGTING
Vir meer inligting kontak:
Marisah Nieuwoudt
Vinpro-wyntoerismebestuurder
Tel: +27 21 276 0451
E-pos: marisah@vinpro.co.za

 

Go Back