News

Die wynbedryfliggaam Vinpro ondersteun President Cyril Ramaphosa se besluit om op Sondag 15 Maart 2020 die Coronavirus-siekte (COVID-19) tot ‘n nasionale ramp te verklaar, tesame met spesifieke riglyne soos hier gepubliseer – http://bit.ly/38UBjN5.

“Ons het ons personeel attent gemaak op die regulasies, soos deur President Ramaphosa uiteengesit, en het sekere maatreëls in ons eie omgewing geïmplementeer om die verspreiding van COVID-19 by die Vinpro Groep – naamlik Vinpro, Vititec en WineMS – te verhoed of bekamp,” sê Vinpro-bestuurshoof Rico Basson.

“Net soos wat ons die President se maatreëls ondersteun en nakom, moedig ons ons lede aan om met die nodige omsigtigheid in hul besighede om te gaan, volgens die nasionale riglyne en binne die konteks van hul eie omgewing. Dit sluit die beveiliging van werknemers, kliënte en besoekers by wyntoerismebestemmings in.”

Leiers uit die landbou- en landbouverwerkingsbedrywe ontmoet deur die loop van vandag met die regering om gebeurlikheidsplanne in plek te stel om die effek van die globale en plaaslike maatreëls te versag. Vinpro het terugvoer van wynkelders ontvang en hul besorgdhede aan Agbiz oorgedra, wat namens die wyn- en ander landbouverwerkingsbedrywe aan hierdie gesprekke gaan deelneem. “Ons onderneem om enige besluite of terugvoer wat uit hierdie gesprekke vloei na ons lede te kommunikeer soos en wanneer dit bekendgemaak word,” sê Basson.

“Ons besef dat hierdie ʼn uitdagende tyd vir ons lede en hul werknemers is. Ons wil graag ʼn beroep op ons lede doen om kalm te bly en hulself met objektiewe, feitelike kennis toe te rus, gebeurlikheidsplanne in plek te stel en so ver moontlik hul manier van besigheid doen by die nuwe omstandighede aan te pas. Ons sal voortgaan om enige verdere verwikkelinge deurlopend aan u te kommunikeer,” sê Basson.

As ʼn basiese voorsorgmaatreël volg Vinpro die volgende riglyne in die werkplek, soos deur Agri SA uitgereik, en moedig lede en die breër publiek om dieselfde te doen.

LAAI AF: Agri SA wenke vir ʼn veilige werksplek gedurende COVID-19
Afrikaans
English
Zulu
Tshivenda
Xhosa 

LAAI AF: Agbiz Guidelines: Getting your workplace ready for COVID-19

MEER INLIGTING:
Om inligting van die Suid-Afrikaanse Nasionale Departement van Gesondheid te ontvang, stoor die nommer +2760 012 3456 op WhatsApp en stuur ‘hi’.
Die Coronavirus-Uitbraak 24-uur Nommer is 0800 029 999.

 

Go Back