News

Conrad Schutte, die nuwe bestuurder van Vinpro se wingerdkundige konsultasiediens.

Vinpro se wingerdkundige konsultasiediens is vanaf 1 Julie 2019 onder nuwe leierskap, en die Gen-Z wingerdprojek kry opnuut momentum deur die aanstelling van ʼn toegewyde bestuurder.

Conrad Schutte het die leisels as Vinpro-konsultasiediensbestuurder by Francois Viljoen oorgeneem, wat na meer as 20 jaar aan die stuur van die afdeling hom op die Gen-Z projek, ʼn bedryfswye tegnologie-oordrag inisiatief, toespits en sal voortgaan om aan die bedryf te konsulteer.

Conrad het in 2010 by Vinpro aangesluit as wingerdkundige konsultant vir die Stellenbosch-streek en is sedert September 2018 assistentbestuurder. Sy akademiese agtergrond behels BSc- en honneursgrade aan die Universiteit Stellenbosch met spesialisering in wingerdkunde en plantpatologie. Hy het ook in 2017 ʼn MBA-graad aan die Universiteit Stellenbosch se Besigheidskool behaal.

“Vinpro-konsultasiediens is ’n multidissiplinêre span met saam meer as 150 jaar se ondervinding,” sê Conrad. “Ek sien daarna uit om op Francois se sterk grondslag voort te bou en dat ons as ʼn span saam selfs meer gefokus sal wees op ons kliënte om die Suid-Afrikaanse wynbedryf te versterk.”

Die konsultasiediens beskik oor sewe streekswingerdkundiges, ʼn grondkundige, GIS-grondspesialis, drie sekretaresses en ʼn opleidingskantoor.

Francois was sedert 1999 bestuurder van die konsultasiediens, maar in hierdie tyd ook instrumenteel in die totstandkoming van die Gen-Z wingerdprojek in 2016. Hy spits hom nou hierop toe, saam met wingerdkundige Emma Carkeek, maar sal voortgaan om wingerdkundige konsultasiedienste aan die bedryf te voorsien.

Francois Viljoen, voormalige bestuurder van die Vinpro-konsultasiediens, sal nou op die Gen-Z wingerdprojek fokus.

“Sien is glo. Deur praktiese demonstrasies op proefpersele te doen, stel ons produsente, wingerdkundiges en wynmakers aan die beste plaaslike en internasionale navorsingsbevindinge, tegnologie, plantmateriaal, toerusting en innoverende praktyke bloot,” sê Francois.

Vinpro is ʼn maatskappy sonder winsbejag wat meer as 2 500 Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente, kelders en wynverwante besighede verteenwoordig, strategiese rigting en gespesialiseerde dienste bied, en op die ontwikkeling van mense fokus.

Medianavrae: Vinpro
Wanda Augustyn
Tel: 021 276 0458
E-pos: wanda@wineland.co.za

Go Back