News

Source: Economic Times

VinPro het tans die geleentheid vir ’n dinamiese individu om ‘n landbou-ekonomiese funksie te behartig.

Die posisie behels onder meer die volgende:
• Instandhouding van studiegroepe op plaasvlak
• Uitvoering van lewensvatbaarheid- en ander ekonomiese studies op plaas- en keldervlak
• Skryf van landbou-ekonomiese artikels vir wynbedryfspublikasies
• Verteenwoordiging van VinPro op sekere forums/komitees
• Hantering van landbou-ekonomiese bedryfsnavrae
• Opdatering van landbou-ekonomiese bedryfsnormes, sowel as die kostegids
• Aanbieding van lesings en die voorbereiding van aanbiedings vir produsente- en inligtingsdae
• Noue skakeling met wingerdboukundiges, grondkundiges, VinPro se SEB adviesdiens en sy inligtingsdiens
• Aanbieding van voorleggings en bedryfsoorsigte by kelders aan die bestuur en lede.

Die ideale kandidaat is ’n hoogs gemotiveerde en kreatiewe persoon wat onafhanklik kan funksioneer en nie terugstaan vir uitdagings nie. Hy/sy moet outonoom en gemaklik voor gehore kan optree en vlot in Engels en Afrikaans kan kommunikeer (mondeling asook skriftelik).

Voorts is hy/sy toegerus met ’n BSc-/BCom-graad (Landbou-ekonomie) of toepaslike kwalifikasie en beskik oor bedrewenheid in Excel, Word en PowerPoint met ’n agtergrond en goeie vaardighede in inligtingstelsels.

Kennis en ondervinding van die wynbedryf en landbou-ekonomies verwante dienste, gepaardgaande met goeie interpersoonlike, organisatoriese en aanbiedingsvaardighede, sal die aansoek ondersteun.

’n Mededingende salaris, wat ’n volledige reeks byvoordele eie aan ’n gevestigde onderneming insluit, word aangebied.

Kandidate wat belangstel kan www.hopcal.co.za en onder “Recruitment” op die toepaslike advertensie “Landbou-ekonoom” aansoek doen.

LAAI ADVERTENSIE AF

SLUITINGSDATUM:  Maandag, 27 Maart 2017
Indien Hopkins Calvert nie binne twee weke na die sluitingsdatum met u in verbinding getree het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Ingevolge VinPro se gelyke-indiensnemingsplan, sal voorkeur aan kandidate uit voorheen benadeelde agtergronde verleen word.

VinPro is die onafhanklike diensorganisasie wat Suid-Afrikaanse wynprodusente van spesialisdienste voorsien en op verskeie forums verteenwoordig.

 

Go Back